$type=carousel$cols=3

Tarihte Bugün: Kürt sultan Selahaddin Eyyubi vefat etti - İşte tarihi bilgi ve videolar

Bugün 4 Mart tarihin şahitlik ettiği  en kıymetli ve adaletli komutanlarından Selahaddin Eyyubi'nin vefatı yıl dönümüdür. ZERnews'in "TARİHTE BUGÜN" bölümü editörü sizin için güzel bir derleme hazırladı. Gelin Selahaddin Eyyubi'yi ve tarihini tanıyalım.
Ayrıca, bu makalenin sonundaki videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz.

1a- Kürt lider, Eyyubi Devleti'nin kurucusu Selhaddin'in asıl adı Yusuf'tur. "Selah" barış, "din" ise inanç anlamındadır. Barışçıl ve adaletli yönü münasebetiyle kendisine "Selahaddin" lakabı verilmiştir. Mısır İskenderiye Kütüphaesi kaynaklarına göre, İslam tarihindeki ilk hilâlli bayrak: Selahaddin Eyyubî'nin KÜRT HİLÂLİ'dir... Selahaddin Eyyubi; Ortadoğu, İslam ülkeleri ve Kürdistan'a barış, huzur, selamet getirdi. Bu halkların özgürce bir arada gelişmelerini sağladı.
1b- Planlı olarak egemen güçler, Selahaddin vurgusu üzerinden Kürtleri Yahudilere saldırtmaya çalışıyor. Kürtlerin kendi insani ve Kuran'i haklarını talep etmemesi için dikkatlerini başka yere çekmek için tuzak kurmaktalar. Sultan Selahaddin, Yahudilere karşı hiç savaşmadı. Bilakis onları Avrupalı işgalcı Hıristiyanlardan korudu. Çünkü Haçlı Güçler (Günümüzün NATO'su gibi düşünün), o zaman Müslümanlar gibi Yahudiler ve ve yerli Hıristiyanlara da katliamalar yapmıştı. Kürt Sultan Selahaddin, onları zulme karşı savundu.

2- Selahaddin Eyyubi'nin ailesi köken olarak İslam öncesi Kürt kraliyet ailesi Hedbani (Hezbani)'lere dayanır. 1130'da Divin'de Şedadi hanedanlığı yıkılınca Selahaddin'in dedesi, önce Bağdat'a gider oradan Tikrit'e yerleşir. Tikrit tarihte Kürdistan coğrafyası olup artık tamamen Arapalaşmış bir vilayettir. Selahaddin'in kurduğu devleti anlatan tarihi bir eserin ismi de "Tarihü'l Devletü'l Ekrad"dır. Yani "Kürd Devleti Tarihi"dir.

3- Arap - İslam alimlerinin eserlerinde Selahaddin Eyyubi'nin seceresi yazılırken içinde mutlaka "Kürt" olduğu kelimesi geçer ve mutlaka Türk yazarlar o Arapça eserleri Türkçe'ye çevirirken "Kürt" kelimesini yok etmişlerdir, tercüme etmemişlerdir.

Örneğin İranlı alim-bilge Ali Şeriati Din ve Medeniyet isimli eserinde, "Yunanlılar'a medeniyet ve felsefeyi Kürtler öğretti" demişken Türk yayınevleri yıllarca Farsça eserdeki "Kürt" kelimesini "Kelt" olarak Türkçeye geçirmişlerdi. Kürlerin tarihi başarısını Batı Avrupalı "Keltler"e vermişlerdi. Ancak her oy veya savaşta dökülecek kan lazım olduğunda hemen Kürlere dönüp "Biz sizinle Müslüman kardeşiz, Avrupalılar kafir, düşman, emperyalist" derler. İroni'nin alası...

4- Selahaddin Eyyubi 1138'de Tikrit'te dünyaya geldi. 4 Mart 1193'te hakkın rahmetine kavuştu. Dosta ve düşmana karşı hoşgörü, adalet ve centilmenliği ile dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Onu düşmanları bile çok sevmişti. Nitekim o dönem ve sonrasında bir çok Hıristiyan din alimine göre cehenneme gitmeyecek tek Müslüman Selahaddin Eyyubi'dir.

5- Selahaddin Suriye-Mısır bölgelerinde Eyyubi Devleti'ni kurdu. Kudüs ve Ortadoğu'nun bir çok yerini istila eden, Müslüman ve Yahudiler'e hayatı dar eden, 88 yıllık Avrupa Hıristiyanları'nın işgaline güç, adalet ve barış ile son verdi.

6- Selahaddin Eyyubi Haçlı ordusu ile savaşırken "Fırsat bu fırsattır" diyen Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan onu arkadan vurur. Ancak Selahaddin'in ordusu dönüp Selçukluları yener. Selçuklu Türkleri'ne Anadolu'da kıtlık ve hastalığın kol gezdiği, sultanlarının hatası yüzünden kendilerinin cezalandırılaması durumunda ayakta kalamayacaklarını, dolayısı ile bir daha bu hataya düşmemeleri gerektiğini söyler.

7- Dönemin İslam halifesi İmadeddin Zengi, Selahaddin'in babası Necmeddin Eyyub'u vali olarak Baalbek ve Şam'a atar. Selahaddin burada büyür, ayrıcalıklı bir çocukluk dönemi geçirir. İyi bir tahsil aldı. Askeri eğitimden ziyade dini derslere de meraklıydı. Sanatla ve ilimle uğraşırdı. Selahaddin'in biyografisini yazan El-Wahrani Onun Öklid Geometrisi, astronomi, matematik ve aritmatik konularında uzman olduğunu belirtir. Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh (İslam hukuku) ve tarih öğrendi, Şam'daki Dar'ul-Hadis'den (Hadis Üniversitesi) mezun oldu. Kürtçe, Arapça, Farsça ve Türkçe dillerini biliyordu.

8- Yirmi altı yaşındayken amcası ŞÊRKO tarafından eğitilmek üzere kendi hizmetine alındı. Mısır'ın güçlü aşiretlerinden Banu Ruzzaiklerin ele geçirilmesinde Fatımi halifesinin yanında savaştı. Daha sonra Haçlı ordusunun elinde bulunan Mısır'daki Bilbeis şehrinin ele geçirilmesinde görev aldı. Bilbeis'in ele geçirilmesinden sonra karşılaştıkları Haçlı ordusuna karşı amcasının ordusunun sol kanadını oluşturan süvari birlikleri ile elde ettiği başarılar sayesinde kendini gösterdi. Savaşın sonunda haçlı kumandanı "Kayseryalı Hugh" (Hugh of Caesarea) Selahhaddin'in birliğine saldırdığı esnada esir düştü. Savaşın sonunda Selahaddin ve amcası ŞÊRKO (Şirkuh) İskenderiye'ye geçtiler. Burada kendilerine halife tarafından para, asker ve bir kale verildi. Kaleye saldıran Mısır haçlıları Şêrko'nun birliklerini dağıtmayı başardılar fakat Selahaddin'in birlikleri kalenin düşmesine engel oldu.

9a- Haçlı Seferleri ya da Haçlı Akınları nedir? 1096-1272 yılları arasında, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa'nın talebi ve çeşitli vaatleri üzerine, genellikle Müslümanların elindeki Orta Doğu toprakları (Kutsal Topraklar) üzerinde askeri ve siyasi kontrol kurmak için düzenledikleri akınlar bütünüdür.

9b- 1. Haçlı Seferi sonucunda kurulan Kudüs Krallığı; gözünü Mısır'a dikmişti. Zamanda Mısır'ın alınabilmesi için çok elverişliydi. O günkü Mısır'daki Fatımiler devletinin iç siyaseti karışıklıklar içindeydi. Mısır veziri Şaver, bir saray darbesi sonucu rakibi olan diğer vezir Dırgam'a yenilip vezirlikten olunca gizlice Şam'a, Nureddin Mahmud Zengi'nin yanına gitti ve yardım istedi (1164). Nureddin Zengi bu olayı fırsat bilerek İslam dünyasındaki iki başlılık problemini halledebileceğini ve Müslümanlar'ı tekrar tek çatı altında birleştirip Haçlılar'la mücadele konusunda güçleneceğini hesaplayarak Şaver'e olumlu yanıt vermiştir.

9c- Sultan Nureddin, Mısır'da Şaver'e yardım etme görevini Esedüddin Şirkuh'a verdi. Şirkuh bu görevi; kardeşinin oğlu Selahaddin'i yanında götürmek karşılığında kabul etti. Eyyub'un oğlu Selahaddin ise, inzivaya çekilmekten ve ilim meclislerinde bulunmaktan büyük bir zevk duyardı.

Bu yüzden savaşa gitme tekliflerini bin bir ricayla kabul etti. Ardından Şirkuh ve askerlerle yola çıktı. Selahaddin'in askeri hayatı bu noktada, amcası Esedüddin Şirkuh’un hizmetine girmesiyle başladı. Bu arada Mısır'da işler iyiden iyiye karışmıştı. Şaver, rakibi Dırgam'ı mağlup etmeyi başarmıştı ve Sultan Nureddin'den gelecek desteğe ihtiyacı kalmamıştı. Sultan Nureddin'e bağlı askerlerin müdahalesinden korkan Şaver, cizye karşılığında Kudüs Krallığı'ndan yardım istedi ve deniz yoluyla bir Haçlı ordusu, kendisine yardım için gönderildi.

Haçlı ve Mısır ordusu, Afrika ile Asya'nın birleştiği noktada buluştular ve savunmaya geçtiler. Bu durum karşısında çok şaşıran Selahaddin ve Şirkuh, yanlarındaki az bir kuvvetle ne yapacaklarını bilemediler. Daha sonra Selahaddin, ordunun komutasını ele aldı ve Sultan Nureddin'den gelecek yardımı bekleme fikrini beyan etti. Ardında ustaca bir manevrayla Belbis kalesini ele geçirdi. Beriden Sultan Nureddin ise, Selahaddin ve Şirkuh'a doğrudan yardım yerine Haçlı topraklarına yürüyürek onları geri çekilmeye zorladı. Bu yüzden çekilen müttefiklerinden ümidi kesen Şaver, Sultan Nureddin'in hücum etmesinden korkarak Şirkuh'un ordusuyla sulha mecbur oldu. Selahaddin, sulh şarlarını bizzat kendi tespit etti.

Sulh yapıldıktan sonra Şam'a dönen Selahaddin, can dostu olarak gördüğü ilim ve irfan sohbetlerine yeniden katılmaya başladı. Bu seferle beraber Selahaddin, askeri alanda ilk maharetini gösterdi. Önceleri Selahaddin bir ilim adamı olmak istiyordu, yönetici olmak gibi bir niyeti yoktu. Nureddin Mahmud, Selahaddin'in bütün karşı çıkmalarına rağmen askeri sahada Selahaddin'den faydalanmak istemişti.

10- Sultan Nureddin, Şirkuh'un ifadelerinden Mısır'ın fethinin kolay olacağını anlamıştı ve bu yüzden Şirkuh'u bir kez daha Mısır üzerine gönderdi. Şirkuh, Selahaddin'in yeniden kendisiyle gelmesi şartıyla bunu kabul etti. Çoğu kişinin ricasını reddeden Selahaddin, Sultan Nureddin'in ricasına dayanamayarak sefere çıktı.

Sultan Nureddin'e bağlı bir ordunun üstüne geldiğini duyan Şaver, cizye vaadiyle Haçlılar'dan yardım istedi. Kudüs'ten hareket eden Haçlı ordusu, Asya ile Afrika'nın birleştiği yerde Şaver ve ordusuyla buluştu. Bunların toplam sayısı 30.000'e baliğ oluyordu. Şirkuh ve Selahaddin'in yanındaysa 2.000 asker vardı. Selahaddin, ordunun kumandasını eline aldı ve kısa bir sürede Sina Çölü'nü aştılar. Kendilerinin 15 misli olan düşmalarını mağlup etmeyi başardılar ve İskenderiye'ye gelip bu kaleyi ele geçirdiler. Çok kısa bir sürede kale halkının muhabettini kazanan Selahaddin, canları pahasınada olsun bu halkın, kendisiyle savaşacağını anladı. İskenderiye'nin düştüğü haberini alan, Mısırlılar ve Haçlılar, önceki mağlubiyetin etkisinden çıkıp İskenderiye üzerine yürüdüler. İskenderiye çok önemli bir mevkiydi ve doğu ile batının ticaret merkeziydi.

11- Şirkuh ve bazı askerler, şehir dışında mühim bir mevkiyi tutarak Sultan Nureddin'den gelecek yardımı beklemeye koyuldular. Selahaddin ve yanındakilerse şehri müdafaaya koyuldular. Selahaddin, kaleyi üç ay boyunca başarıyla savundu. Fakat Haçlılar'a desteğe gelen bir Rum donanmasının deniz yolunu kesmesi sebebiyle umduğu yardımı bulamayan Şirkuh, zaten erzak sıkıntısı çeken kalenin kurtarılmasını mümkün görmeyerek hiç olmazsa maiyetindeki askerleri selamete çıkarmak düşüncesiyle tuttuğu mevkiyi bıraktı ve çekilmeye başladı. Selahaddin, Şirkuh ve askerlerinin gitmesinden sonra sulh istemekten başka çare bulamadı. Sulh şartı olarak askerleri ve silahlarıyla beraber Suriye'ye dönmeyi istiyordu.

Sulh yapıldıktan sonra Selahaddin ve askerleri kaleden çıktılar. Kudüs kralı, büyük bir ordu beklerken 100 kadar yaralı askerin kaleden çıktığını görünce çok şaşırdı. Zaten böyle kahramanlıklara hayran olan Kudüs kralı, üç gün süreyle Selahaddin ve askerlerini ordugahında misafir etti. Selahaddin, bu üç gün içinde Hristiyanlar'ın ordu tertibatına ve Hristiyan kumandanlar arasındaki çekişmelere vakıf oldu. Bu bilgiler ilerideki mücadelelerde çok işine yarayacaktı. Misafirlikten sonra Suriye'ye dönen Selahaddin, kendini tekrar ilim ve irfan sohbetlerine verdi.

12- Yardıma gittiği Fatımi hükümetinin aciziyetini gören Kudüs kralı, savaş ilanına daha lüzum görmeyerek sınırı geçti ve Kahire civarına kadar geldi. Bunun üzerine Sultan Nureddin'e mektuplar gönderen Fatımi halifesi, yardım talep ediyordu. Sultan Nureddin bu talebi kabul etti ve Şirkuh'u yeniden Mısır üzerine gönderdi. Selahaddin'de bin bir rica ile üçüncü sefere gitmeyi kabul etti.

Selahaddin, adeti olduğu üzere büyük bir süratle emrindeki öncü kuvvetlerle önüne tesadüf eden tüm düşman birliklerini perişan etti ve Şirkuh ile esas ordunun, kılıç çekmesine dahi lüzum kalmadan Kahire civarına kadar gelmelerini temin etti. Şaver'in cizye vaadi ve laf kalabalığıyla oyaladığı Haçlı ordusu, bu hücumu haber alır almaz dağılıp firar etti. Kudüs kralının geri dönmesinden sonra Sultan Nureddin'e bağlı kumandanların varlığından hoşnut olmayan Şaver, bir ziyafet tertib edip hepsini ortadan kaldırmaya karar verdi. Şaver'in bu teşebbüsünü öğrenen Şirkuh büyük ıstıraplara düştü.

Selahaddin ise Şaver'den önce davranıp çölde bir ziyafet düzenledi ve ziyafete Şaver'i de davet etti. Ziyafet mahaline yaklaşan Şaver'i karşılamak için yanına giden Selahaddin, yanındaki muhafızlardan çekinmeksizin Şaver'i kolundan tutup çekti ve atından düşürdü. Hadiseyi gören dalkavuklar derhal dağıldı. Zaten Şaver'in iktidar mücadelelerinden bıkmış olan Fatımi halifesi, Şaver'i ortadan kaldırmak için fırsat kolluyordu. Bu olayı duyunca Şaver'i idam ettirdi ve boşalan vezirlik makamına, Sultan Nureddin'den korktuğu için Şirkuh'u getirdi. Fakat bir-iki ay sonra Şirkuh vefat etti.

13- 1171'de Mısır'da Şii Fatımi halifeliğine son vererek Bağdat'taki Abbasi halifeliğine bağlılığını ilan eden Salaheddin Eyyubi böylece Mısır’ın tek yöneticisi durumuna geldi. Fatimiler Şii mezhepçi idi. Selahaddin Eyyubi ise Sünnidir. Bu yüzde Şii Mezhepçi İran rejimi Selahaddin'i sevmez.

Bu gelişme ile İslam dünyasındaki iki başlılık son bulmuş ve biri Bağdat'ta, biri de Mısır'da olmak üzere mevcut olan iki halifeli yapı değiştirilmiş oldu. Artık İslam dünyasında tek bir halife vardı. Bu olay müslümanların haçlılara karşı birleşmesinde tarihi dönemeçlerden birisi olmuştur. Selahaddin Nureddin Mahmud Zengi’ye hayatı boyunca bağlı kaldı, fakat Nureddin'in 1174 yılında vefat etmesiyle durum değişti. Selahaddin, Nureddin'in dul eşi İsmedüddin Hatun ile evlendi. Fakat Nureddin'in yerine geçen oğlu İsmail, Selahaddin'i tanımadı ve işbirliğine yanaşmadı. Mısır’daki zengin tarım topraklarını mali dayanak olarak kullanan Selahaddin, Nureddin’in çocuk yaştaki oğlu adına naiplik talebinde bulunmak üzere küçük, ama çok disiplinli bir orduyla Suriye’ye hareket etti.

Ama çok geçmeden bu talebinden vazgeçti. 1177 yılındaki Montgisard Muharebesinde Kudüs kralı IV. Baudouin'e yenildi. 1186’ya değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır’daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye girişti ve İslam birliğini tekrar kurdu. Zamanla sahtekarlık, ahlaksızlık ve gaddarlıktan uzak, cömert, erdemli, ama kararlı bir hükümdar olarak ünlendi. O zamana değin iç çekişmeler ve yoğun rekabet yüzünden Haçlılara direnmede güçlük çeken Müslümanların maddi ve manevi açıdan güçlenmelerini sağladı.

14- Selahaddin, yeni ya da gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine, çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip disiplin altına alarak askeri güç dengesini de kendi lehine çevirmeyi başardı. 1187’de bütün gücüyle, Latin Haçlı krallıklarına yöneldi. Bu arada Kudüs Kralı ölmüş yerine Lüzinyanlı Guy geçmişti. Selahaddin, Kudüs kralını ve ordusunu Kuzey Filistin’de Tiberya yakınlarında Hıttin'e kadar getirmeyi başardı. Hıttin kuyularıyla ünlü bir yerdi. Selahaddin çok önceden kuyuları tutmuştu, böylece haçlılara bir damla su bırakmadı. Kudüs ordusu günlerce süren yürüyüşten sonra 4 Temmuz 1187’de tükenmiş ve susuzluktan bitkin düşmüş bir halde Selahaddin ile karşılaştı, İslam ordusu çoktan kuyuları tutmuş ve hiçbirini bırakmak gibi bir niyeti de yoktu. Bu noktadan sonra geri dönemediler ve Selahaddin'in karşısına çıkmak zorunda kaldılar. Hıttin Muharebesi'nde Selahaddin, Kudus Kralı Lüzinyanlı Guy komutasindaki Haçlı ordusunu yenmeyi başardı. Haçlıların verdiği kayıpların büyüklüğü Müslümanların Kudüs Krallığı’nın neredeyse tümünü ele geçirmesini sağladı. Akka, Betrun, Beyrut, Sayda, Nasıra, Gaman, Caesarea, Nablus, Yafa ve Aşkelon üç ay içinde düştü. Salaheddin Haçlılara en büyük darbesini ise 88 yıl Frankların elinde kalan Kudüs’ü 2 Ekim 1187’de teslim alarak indirdi.

15- Selahaddin’in başarısına düşen tek gölge Sur’un ele geçirilmemesiydi. 1189’da Haçlı işgali altında yalnızca üç kent kalmış, ama sağ kalan dağınık Hristiyanlar zorlu bir kıyı kalesi olan Sur’da toplanarak Latin karşı saldırısının çıkış noktasını oluşturmuşlardı. Kudüs’ün düşmesiyle derinden sarsılan Batılılar yeni bir Haçlı seferi çağrısında bulundu. III. Haçlı Seferi çok sayıda büyük soylu ve ünlü şövalyenin yanı sıra, üç ülkenin krallarını da savaş alanına çekti. III. Haçlı Seferi uzun ve tüketici oldu. İngiltere Kralı I. Richard ("Aslan Yürekli" Richard) hiçbir sonuca ulaşamadı. Haçlılar Doğu Akdeniz’de ancak güvensiz bir toprak parçasına tutunabildiler. Kral Richard Ekim 1192’de dönüş için yelken açtığında savaş sona ermişti.

Selahaddin başkent Şam’a çekildi ve burada 1193 yılında vefat etti.

Vefatının ardından akrabaları imparatorluğu paylaştılar.

Selahaddin Eyyubi, 2005 yılında çekilen Cennetin Krallığı adlı filmde Suriyeli aktör Hasan Mesut tarafından canlandırılmıştır. Daha önce 1935 yılında Cecil B. DeMille'in yönettiği The Crusades filminde Ian Keith, 1954 yılında David Butler'ın yönettiği King Richard and the Crusaders filminde ise başroldeki Rex Harrison tarafından canlandırılmıştı.

YORUMLAR

Analiz$type=list$meta=0$snip=0$rm=0$tbg=rainbow$count=4$p=1$show=post

Haberler$type=two$count=20$cm=0$au=0$s=0$rm=0$d=0$ct=0$m=1$p=1$show=post$h=180

Ad

#MamCelal,2,1 Mayıs,6,1 Nisan Şakası,1,1 Şubat 2004 Katliamı,1,11 Eylül Devrimi,6,11 Eylül Saldırıları,1,12 Eylül,3,12 Mayıs,2,140. Madde,7,15 Temmuz,15,16 Ekim,6,16 Ekim Olayları,1,16 Mart,1,16 Nisan Referandumu,2,1915 Olayları,1,1979 devrimi,1,1992,1,2. dünya savaşı,1,2018,1,2035,1,23 Nisan,1,24 Haziran,85,24 Haziran Seçimleri,1432,25 Eylül,1,28 Şubat,5,3. Havalimanı,1,33 Kurşun,1,4 Mayıs 1937,1,68'liler Derneği,2,7 Haziran Seçimleri,1,8 mart Kadınlar Günü,3,90'lı Yıllar,1,A Haber,2,A&A Araştırma Şirketi,1,A9 Kanalı,1,AA,10,AABK,2,AB,52,AB fonu,1,AB komisyonu,1,Abadi,13,Abbas Arağçi,1,Abbas Vali,1,ABC News,2,ABD,1694,ABD 6. FİLO,1,ABD askerleri,6,ABD Başkonsolos,1,ABD Büyükelçisi,1,ABD Donanması,1,ABD Genelkurmay Başkanlığı,1,ABD Haberleri,1,ABD Kongresi,4,ABD Merkez Bankası,4,ABD Ordusu,2,ABD piyasaları,1,ABD Savunma Bakanlığı,1,ABD Temsilciler Meclisi,1,Abdulaziz Hasan,2,Abdulbari Etwan,2,Abdulbasit Abdulsamet,1,Abdulfettah es-Sisi,3,Abdulhamit Gül,6,Abdulhamit Siyam,1,Abdulillah Fırat,1,Abdulkadir Selvi,44,Abdullah Aydoğan,1,Abdullah Gül,114,Abdullah Güngen,1,Abdullah Öcalan,39,Abdullah Öcalan'ın Avukatları,2,Abdullah Zeydan,7,Abdullatif Şener,5,Abdulselam Herki,1,Abdurrahman Dilipak,1,Abdurrahman Kurt,1,Abdusselam Ahmed,1,Abdülhamid Temo,1,Abdülkadir Selvi,2,Abdüllatif Şener,24,Abhazya,2,Abluka,1,Abramz Tank,1,acı badem,1,Acun Ilıcalı,1,Açıklama,50,Açılış,1,Açlık grevi,13,Açlık Sınırı,3,Adalet,6,Adalet Bakanı,3,Adalet Bakanlığı,1,Adalet Kurultayı,1,Adalet Partisi,1,Adalet Yürüyüşü,1,Adana,16,Aday,21,Adaylar,2,Adem Geveri,6,Adem Özgür,2,Aden,1,Aden Körfezi,1,Adıyaman,6,Adil el-Cubeyr,1,Adil Gür,4,Adil Öksüz,2,Adile Naşit,1,Adli Tıp Kurumu,3,Adliye,1,Adnan Mufti,1,Adnan Oktar,2,Adrian Galloway,1,Adrian Rankine Galloway,1,Af,10,af açıklaması,2,Af Örgütü,1,Af Yasası,3,AFAD,6,Afar Çölü,1,Afed,1,aferin,1,Afganistan,29,Afiş,2,AFP,9,AFRICOM,1,Afrika,12,Afrika Gazetesi,4,Afrikalı Ali,1,Afrikalı Göçmenler,2,Afrin,1238,Afrin Efrin,30,Afrin Kantonu,3,Afrin Sağlık Örgütü,1,Afrin Sivil Meclisi,1,Afro/Türkler,1,Afyonkarahisar,1,AGİT,5,AGİT; Avrupa Birliği,1,Ağaç Kesimi,1,Ağır Ceza Mahkemesi,3,Ağır Silahlar,3,Ağrı,29,AH-64E,1,Ahmed Bilal Yavuz,1,Ahmedi Hani,3,Ahmedi Hani Derneği,1,Ahmedi Necad,1,Ahmet Ağırakça,1,Ahmet Altan,3,Ahmet Bilal Yavuz,6,Ahmet Burak Erdoğan,1,Ahmet Davutoğlu,19,Ahmet Demircan,1,Ahmet Ebu Gayt,3,Ahmet Eşref Fakıbaba,6,Ahmet Faruk Ünsal,1,Ahmet Hakan,19,Ahmet Kaya,3,Ahmet Mahmut Ünlü,1,Ahmet Maranki,3,Ahmet Nesin,1,ahmet selim yurdakul,1,Ahmet Şık,18,Ahmet Taşgetiren,1,Ahmet Telli,1,Ahmet Tutulmaz,1,Ahmet Türk,23,Ahmet Yıldırım,5,Ahmet Yıldız,1,Ahrar el Şarkiye,3,Ahrarruş Şam,1,AIK,1,AIPS,1,AİHM,26,AİHS,1,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,1,Aileler arasında kavga,1,Ajan,3,Ajan Krizi,7,Ak Parti,798,Akademisyenler,3,AKAM,1,Akaryakıt,1,Akçalı Köyü,1,Akdeniz,9,Akıllı Telefon,1,Akıllı Telefonlar,1,Akıncı Üssü,1,Akif Beki,1,Akit,1,Akit Gazetesi,3,Akit TV,2,Akkuyu Nükleer Santrali,2,AKO,1,AKP,230,AKP MHP,5,AKPM,2,Akre,2,Akrep,1,Aksaray,2,Aktepe,1,Aktrist,1,Al Diyar,1,Al Jazeera,1,Al Udeid Hava Üssü,1,Ala Talabani,6,Alaattin Abdulmaksut Salihi,1,Alaattin Çakıcı,11,Alaeddin Tan,1,Alan Kurdi,1,Alan Kurdi Mülteci Çalıştayı,1,Alanya,1,Alarm,2,Alaska,1,Alaşehir,1,Albert Einstein,1,Alcor,1,Aldar Xelil,8,Aleksandr Dugin,1,Aleksandr Şumilin,1,Aleksis Çipras,7,Alevi,4,Alevi Kültür Dernekleri,1,Aleviler,12,Alfred Gadenne,1,Alınteri,1,Ali Abdullah Salih,1,Ali Atalay,1,Ali Awni,3,Ali Babacan,6,Ali Bayramoğlu,1,Ali Ekber Salihi,1,Ali Ekber Velayeti,1,Ali Erbaş,3,Ali Halo,3,Ali Hüseyni Sistan,1,Ali Karadaği,1,Ali Koç,1,Ali Laricani,1,Ali Mamluk,1,Ali Mehdi,1,Ali Sistani,1,Ali Yiğit,1,Aliağa,1,Alibeyköy Barajı,1,Alina Sanchez,1,Aliza Marcus,1,Alkol,1,Allah,1,Alman Futbolcular,1,Almanya,232,Almanya İçişleri Bakanı,1,Almanya Kürt Topluluğu,1,Almanya Ordusu,1,Almanya Parlamentosu,1,Almanyalı Osmanlılar,1,Almustaqbal,1,Alparslan Kuytul,1,Alper Taş,4,Alperen Ocakları,1,Altan Tan,21,Altın,14,Altın Elma Ödülü,1,Altunköprü,1,Alzheimer,1,Amanos Dağları,2,Amasya,1,Amazonlar,1,Ambargo,12,Amber Rudd,1,Amberin Zaman,3,Amed,5,Amedi,1,Amediye,1,Amedspor,13,Amerika,10,Amerika'nın Sesi Radyosu,1,Amerikan Federal Soruşturma Bürosu,1,Amerikan İlerleme Merkezi,2,Amerikanın Sesi,1,Amman,1,Ammar el Hekim,4,Amsterdam,1,Amude,1,Ana Akım Medya,1,Anadil,4,Anadilde Eğitim,11,Anadolu,1,Anadolu Ajansı,13,Analiz,21,ANAP,6,ANAR,5,Anarşistler,1,Anayasa Komisyonu,3,Anayasa Mahkemesi,27,Anbar,7,Andaç,1,Andrej Mahecic,1,Andrej Plenkovic,1,Andrew Brunson,5,Andrew Craig,1,Andrey Baklanov,1,Andrey Ontikov,1,ANF,3,Angela Merkel,42,Angelina Jolie,2,ANHA,3,Anıt,2,Ankara,91,Ankara Katliamı,1,Ankara Patmalası,1,Ankara Spor Salonu,1,Ankara Tabip Odası,1,Ankara Üniversitesi,1,Ankara Valiliği,1,Ankara Vergi Dairesi,1,Ankara Zirvesi,2,Anket,136,Anket Sonuçları,7,Anlaşma,12,Anna Campbell,3,Anne,1,Anne Marie,1,Anonymous,1,Antakya,1,Antalya,13,Antep,1,Anti Terör,1,Antik şehir,1,Antiterör,1,Antonio Guterres,12,AP,4,Apo,1,Apple,2,Araba,1,Arabuluculuk,7,Araç,1,Arak Valiliği,1,Arakan,10,Arama,1,Arap,1,Arap aşietleri,4,Arap Basını,5,Arap Birliği,15,Arap Ulusal Konseyi,1,Arap Ülkeleri,6,Arapça,5,Araplar,30,Araplaştırma,2,Araplaştırma Politikası,1,Aras Cengi,1,Araştırma,3,Araştırma Şirketleri,1,Arazi Kavgası,1,ARD Televizyonu,1,Arda Turan,2,Ardahan,3,Ari Diller,1,Ari Harsin,1,Ariane Marqs,1,Arif Sağ,2,Arin,1,Arin Mirkan,1,Arizona,2,Arizona Üniversitesi,1,Arjantin,4,Arjantin Pesosu,1,Arkeoloji,6,Arnaud Beltrame,1,Arnavutköy,1,Arslan Çelik,1,Arşiv,1,Artı Gerçek,3,Artuklu Üniversitesi,1,AS Parti,1,Asa'ib Ahl al-Haq,2,ASALA,1,Asayiş,1,Aseker,1,Asgari Ücret,10,Ashraf Sherjan,1,Asi,1,Asker,51,Asker krizi,2,Asker sayısı,2,Asker sevkiyatı,2,Askeri,1,Askeri araca saldırı,2,Askeri aracın geçişi sırasında patlama,2,Askeri araç,1,Askeri Müdahale,2,Askeri operasyon,9,Askeri sevkiyat,5,Askeri tatbikat,6,Askeri Üs,35,Askerler,4,Askerlere saldırı,2,Askerlik,2,Aslan,1,Aslan Can,1,Aslı Aydıntaşbaş,2,Aslın Aydıntaşbaş,4,Asrın Hukuk Bürosu,1,Astana,13,Astana zirvesi,1,Asuri,4,Asya,1,Aşırı Soğuk,1,Aşkabat,1,Aşti Hawrami,1,Atatürk,6,Atatürk büstüne saldırı,1,Atena Daimi,1,Ateşkes,30,Ateşkes Anlaşması,5,Athena,1,Atılgan Bayar,1,Atletizm,1,Atom,1,Atom Bombası,1,Av,1,Avam Kamarası,1,Avesta Yayınları,1,Avigdor Lieberman,1,AVM,1,Avrin,3,Avrin Hastanesi,2,Avrupa,40,Avrupa Birliği,85,Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı,1,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,1,Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi,1,Avrupa Komisyonu,4,Avrupa Konseyi,8,Avrupa Parlamentosu,16,Avukat,2,Avukatlar,2,Avustralya,6,Avusturalya,5,Avusturya,10,Ay,2,Ayaklanma,16,Ayasofya,1,Aycan İrmez,2,Aydın,9,Aydın Doğan,2,Aydın Engin,2,Aydın Maruf,2,Aydınlık Gazetesi,2,Ayetullah Ali Hamaney,17,Ayhan Bilgen,53,Ayı,1,Aykut Edibali,1,Ayla Akad,1,Ayla Akad Ata,2,AYM,12,Ayn İsa,1,AYP,1,Aysel Tuğluk,7,Ayşe Acar Başaran,2,Ayşe Hür,1,Ayşe Öğretmen,2,Ayşe Şan,1,Aytun Çıray,4,Azad Cundiyani,1,Azad Yaşar,2,Azadi,2,Azadi Hareketi,10,AZADİ Hareketi,4,azadi tv,1,Azadiya Welat,2,Azerbaycan,6,Azeriler,2,Azez,5,Azınlıklar,2,Aziz Sancar,2,Aziz Yıldırım,1,Azot Gazı,1,Aztek,1,Azzaz,1,BAAS,7,BAAS Rejimi,1,Bab,1,Bab-ı Ali,1,Babak Taghvaee,1,BAE,33,Bağcılar,1,Bağdat,84,Bağımsız,1,Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu,1,Bağımsız Kürdistan,17,Bağımsız Kürdistan'a Destek Veren Ülkeler,4,Bağımsızlık,297,Bağımsızlık Referandumu,535,Bağış,1,Bağlar,4,Bahçeli,3,Bahman Ghobadi,2,Bahoz Erdal,1,Bahramji,1,Bahreyn,8,Bahtiyar Aydın,1,Bakan,3,Bakanlar Kurulu,5,Bakırköy,2,Baklava,1,Balayan,1,Balayı,1,Balekati,1,Balıkesir,2,Balıklıgöl,2,Balisan,1,Balistik füze,11,Balkan Ülkeleri,1,Baloch,4,Balochistan,3,Bandırma,1,Bane,1,Bangladeş,1,Banka,6,Banka Hesap Numarası,1,Bankalar,2,Barack Obama,4,Baraj,15,Barcelona,11,Barış,27,Barış Atay,9,Barış Gücü,2,Barış İçin Dünya Belediyeleri,1,Barış Mitingi,1,Barış Özgenler,1,Barış süreci,8,Barış Vakfı,1,Barış Yarkadaş,5,Baro,2,Barzan,3,Barzani,24,Barzani Hareketi,2,Barzani Vakfı,2,Barzani Yardım Vakfı,1,Barzaniler,4,Basel,1,Basın,1,Basın Açıklaması,4,basın mensupları,1,Basın Özgürlüğü,1,Basın toplantısı,4,BasK,1,Baskın,5,Baskın Oran,2,Basnews,1,Basra Körfezi,2,Başak Demirtaş,12,Başbakan,3,Başbakan Binali Yıldırım,5,Başbakanlık,1,Başdanışman,3,Başıka,1,Başkaldırı,1,Başkale,1,Başkanlık seçimi,7,Başkurdistan,1,Başmak Sınırkapısı,1,Başörtüsü,2,Başsavcılık,1,başvuru,2,Batı,1,Batı Kürdistan,3,Batı Sahra,1,Batı Şeria,5,Batı Ülkeleri,4,Batlama,1,Batman,27,Bavel Talabani,1,Bay Hasan,1,Bayındırlık ve İskan Bakanı,1,Bayrak,7,Bayrak Krizi,3,Bayram,4,Bayram Bozyel,1,Bayramiç,1,Baz İstasyonu,1,BBC,22,BBC News,1,BBC Türkçe,6,BBP,27,Bedel Boseli,2,Bedel Encu,5,Bedel Encu Röportajları,3,Bedelli Askerlik,21,Bedia Özgökçe Ertan,2,Bedirhaniler,1,Bedran,1,Bedran Öztürk,1,Behram Kasımi,1,Behroz Gelali,1,Bekçiler,1,Bekir Ağırdır,3,Bekir Bozdağ,35,Bekir Kaya,1,Belçika,22,Belediye,3,Belediye Başkanı,1,Belediye Başkanına Silahlı saldırı,1,Belediye Başkanlığı,4,Belediye Meclisi,1,Belgeler,2,Belgesel,3,Belkıze Yıldırım,1,Belucistan,6,Beluç,1,Ben Robot Değilim,1,Benazir Butto,1,Benyamin Netanyahu,55,Benzin,2,Berat Albayrak,6,Berat Kıran,2,Berber,1,Berdan öztürk,2,Berdereş,1,Berham Salih,5,Berhem Salih,3,berkin elvan,1,Berlin,2,Bermize Köyü,1,Berna Laçin,2,Bernard Henri Levy,4,Bernard Kochner,2,Besê Hozat,1,Beslenme,1,Bestler,1,Beşar Caferi,1,Beşar Esad,101,Beşiktaş,3,Beşir Atalay,3,Beştepe,2,Beyan Sami Abdulrahman,1,Beyaz Bayraklılar,2,Beyaz Saray,24,Beyaz Show,1,Beyaz Toroslar,1,Beyazıt Öztürk,1,Beylikdüzü,1,Beyrut,1,Beytüşşebap,3,Bezirhane,1,Bıçaklı saldırı,1,Bılese Cebbar Ferman,1,Bianet,2,Bilal Erdoğan,7,Bilanço,5,Bilbil,2,Bilbile,1,Bilbile İlçesi,1,Bild,2,Bildiri,2,Bilecik,1,Bilgi,35,Bilim,48,Bilim İnsanları,9,Binali Yıldırım,81,Bingöl,6,Binyamin Netanyahu,2,BirGün,2,Birinci Barış Grubu,1,Birleşik Arap Emirlikleri,4,Birleşik Krallık,2,Birleşmiş Milletler,91,Birleşmiş Milletler Liberya Misyonu,1,Birlik,2,Bisiklet,1,Bitcoin,1,Bitlis,15,Bitlis Eren Üniversitesi,1,Bizutnewe,1,Black Panther,1,Bloomberg,4,BM,132,BM Barış Gücü,2,BM Güvenlik Konseyi,6,BMGK,43,Boa yılanı,1,Boğaziçi Üniversitesi,2,boğulma,2,Boko Haram,5,Bolton,1,Bolu,3,Bomba,4,Bomba alarmı,2,Bombalanma,2,Bombalı saldırı,18,Bombardıman,19,Bor Şeker Fabrikası,1,Boris Johnson,5,Boris Titov,1,Borno Eyaleti,1,Borsa,5,Boru Hattı,1,Bosna Hersek,3,Boston Dynamics,1,Boykot,21,Bozkurt işareti,4,BP,1,Bradost,4,Branderburg Kapısı,1,Brat Manastırı,1,Brent Ham Petrol,1,Brett McGurk,31,Brexit,1,Brezilya,3,Brezilyalı Sanatçı,1,Britanya,2,Brusk Haseke,3,Brüksel,6,BTP,1,Buca,2,Budisler,1,Bukan,1,Bulgaristan,3,Burcu Çelik Özkan,2,Burhan Kuzu,3,Burkina Faso,2,Bursa,5,Bursa Mitingi,1,Buruki Aşireti,1,Bülent Arınç,9,Bülent Ecevit,1,Bülent Tezcan,6,Bütçe,24,Bütçe krizi,3,Büyük Birlik Partisi,1,Büyükada,1,Büyükelçilik,18,Büyükşehir,1,Bylock,1,Cabbar Amin,1,Cabbar Yaver,2,Cafer Solgun,1,Cafer Şeyh Mustafa,3,California,1,Cami,11,Cami'de AKP Propagandası,1,Camii,4,Can Ataklı,4,Can Dündar,6,Canan Kaftancıoğlu,2,Canlı bomba,5,Canlı Kalkan,1,Canlı Yayın,1,Canon,1,CAP,1,Cari Açık,6,Carles Puigdemont,10,Casus,3,Caş,1,CBS News,1,CDU,1,Cebar Emin,1,Ceble,1,Cehennem,1,Celadet Bedirxan,1,Celal Talabani,22,Celal Talabanni,1,Celewla,1,Cem Küçük,1,Cem Uzan,3,Cemal Abdulnasır,1,Cemal Cafer,1,Cemevi,1,Cemil Aksu,1,Cemil Bayık,9,Cemile Aydın,1,Cemre,1,Cenaze,1,Cenaze Töreni,4,Cenazeye saldırı,5,Cenevre,13,Ceng Sağnıç,1,Cengiz Çandar,1,Cennet,1,CENTCOM,15,Cep Telefonu,7,Cephe,67,Cephe El Şabiye,1,Cerablus,11,cevap,1,Ceviz,1,Ceyhan,1,Ceyhun İrgil,1,Ceylanpınar,8,Ceylon Tea,1,Ceys el-İslam,1,Ceyş el İslam,3,Ceyş El Suvar,1,Ceyş ül Suvar,1,Ceyşul İslam,1,Ceyşül İslam,2,Ceza,2,Cezaevi,36,Cezaevi aracı,1,Cezayir,4,Charleston,1,Che Guevera,2,CHP,592,CHP İstanbul İl Başkanı,3,Chris Kutschera,1,Christian Wuff,1,Christine Valain,1,CIA,21,Cıburi,1,Cındırese,1,Cigerxwîn,2,Cihan Eren,1,Cihat Çağrısı,1,Cihatçılar,2,cilt bakımı,1,Cinayet,2,Cindires,4,Cindİres,1,Cindirês,2,Cinsel İstismar,3,Cisim,1,Ciwan haco,2,Cizir,1,Cizre,17,Cizre Belediyesi,1,Cizre Fırtınası Hamlesi,4,Cizre Kantonu,3,Cizreli Mehmet,1,Cizrespor,1,Clara Ponsati,1,Claudia Roth,1,Clovis,1,CNBC,1,CNN,6,CNN Türk,8,Coca-Cola,1,Condoleezza Rice,1,Corot 7B,1,CPJ,1,CPT,2,Cristiano Ronaldo,2,CSU,1,Cudi dağı,2,Cuma Çiçek,1,Cumhubaşkanlığı Seçimi,21,Cumhur ittifakı,5,Cumhur İttifakı,64,Cumhurbaşkanı,11,Cumhurbaşkanı Aday,1,Cumhurbaşkanı Adayı,89,Cumhurbaşkanı Adayları,9,Cumhurbaşkanı Erdoğan,88,Cumhurbaşkanı seçimi,7,Cumhurbaşkanına hakaret,1,Cumhurbaşkanlığı,3,Cumhurbaşkanlığı Adayı,22,Cumhurbaşkanlığı Seçimi,18,Cumhurbaşkanlığı Seçimleri,48,Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü,2,Cumhuriyet,3,Cumhuriyet gazetesi,13,Cumhuriyetçi Parti,6,Cumhurşbakanına hakaret,1,Curtis Scaparrotti,1,Cübbeli Ahmet Hoca,2,Cüneyt Özdemir,1,Çağdaş Kaplan,1,Çağlar Demirel,1,Çağrı,5,Çamur,1,Çamur Evler,1,Çanakkale,2,Çankaya,2,Çankaya Köşkü,2,Çarşema Sor,1,Çatışma,103,Çatışmasızlık Bölgesi,2,Çavuşoğlu,2,Çay,3,Çayın faydaları,1,Çayın zararları,1,ÇDP,1,Çeçenistan,2,Çek Cumhuriyeti,11,Çekildi,1,Çekilme,3,Çekya,14,Çelenk,1,Çemçemal,3,Çemişgezek,1,Çene,1,Çerkesçe,1,Çerkesler,1,Çernobil Patlaması,1,Çerxa Şoreşe,1,Çerxa Şoreşê,1,Çevre,1,Çığ,1,Çılgın Proje,1,Çınar,3,Çiftçi,2,Çiftlik Bank,4,Çin,57,Çin Halk Cumhuriyeti,2,Çin Komünüst Partisi,2,Çince,1,Çip,1,Çipras,1,Çiya,1,Çoban,4,Çocuk,4,çocuk istismarı,1,Çocuk ölümleri,2,Çocuk savaşçı,1,Çocuklar,15,Çok Partili Sistem,1,Çoman,2,Çorum,1,Çöl Varanı,1,Çözüm Deklarasyonu,1,Çözüm Süreci,14,Çukurca,8,Daday,1,DAEŞ,49,DAEŞ Silahları,1,Dağlık Karabağ,2,Daily Telegraph,2,Daire Başkanı,1,DAİŞ,7,DAİŞ karşıtı koalisyon,2,Dakuk,5,Dalit,1,Dalitler,1,Dalkurd,6,Dalkurd haberleri,1,Dalkurdspor,2,Dan Coats,1,Dana White,1,Danielle Mitterand,1,Danielle Mİtterand,1,Danimarka,7,Dara,1,Dara Bilek,1,Darbe,12,Darbe Girişimi,29,Darp,4,Darwin,1,Dashni Murad,1,Daşt El Barçi,1,Dava,10,Dava Partisi,2,Dave Wallace,1,Davetiye krizi,1,David Buckel,1,David Cameron,1,David Clark,1,David Edick,1,David Gardner,2,David Satterfield,1,Davos,5,Davos Zirvesi,3,Davranış Bilimi,1,Davude,1,Dayak,1,DBP,35,DDKD,2,DDKO,1,DEAŞ,6,DEDAŞ,2,Dehak,1,Deizm,4,Delta,1,Demirci Kawa,7,Demirci Kawa Meydanı,1,Demirtaş,2,Demirtaş'ın TRT konuşması,2,Demiryolu,1,Demografi,11,Demokrasi,6,Demokrasi ve Adalet için Koalisyonu,1,Demokrasi ve Adalet Koalisyonu,1,Demokrat Parti,20,Demokratik Bölgeler Partisi,1,Demokratik Sosyalist Parti,1,Demokratik Suriye Güçleri,17,Demokratik Suriye Konseyi,1,Demokratik Toplum Eğitim Komitesi Öğretmenler Birliği,1,Demokratik Toplum Kongresi,3,Demokratlar,1,Deney,3,Dengbej,1,Dengbêj,2,Dengbej Xalide,1,Dengir Mir Mehmet Fırat,3,Denis Cuspert,1,Denis Natali,1,Deniz Baykal,5,Deniz Gezmiş,4,Deniz Naki,13,Deniz Yücel,5,Deniz Zeyrek,1,Denizaltı,3,Denizli,1,Denizli Mitingi,1,DEP,2,Deprem,25,Der Spiegel,5,Dera,2,Derazor,14,Derbendihan Barajı,1,Derik,4,Dernek,3,Dernekler,1,Dersane,1,Dersim,22,Dersim Katliamı,3,Dersim'de çatışma,1,Deso Dogg,1,Destek,7,Deşti Cemal,1,DEVAM,1,Devlet,4,Devlet Bahçeli,113,Devrim,2,Deyrezzor,109,DHA,2,DHKP-C,2,Dılovan Barzani,3,Dış Basın,1,Dış Politika,1,Dış Ticaret Açığı,1,Dışişleri Bakanı,19,Dışişleri Bakanlığı,3,Dicle,4,Dicle Üniversitesi,1,Didem Engin,2,Die Welt,1,Diego Armando Maradona,1,Diether Dehm,1,diha,1,Diken,2,Diktatör,1,Dil,4,Dilan Dirayet Taşdemir,2,Dilek Öcalan,2,Dilovan Barzani,2,Dilşad Şahap,1,Dilşan Qereçol,1,Din,9,Din Alimleri,3,Din Alimleri Birliği,2,Dinle,1,Dinleti,1,dinozor,1,Diploma,7,Diplomatlar,2,Dirayet Taşdemir,1,Direniş,1,DİRENMEK,1,Diriliş,2,Diriöz,1,Disease X,1,DİSK,3,DİTAM,2,Diyala,6,Diyalog,29,Diyanet,1,Diyanet İşleri Başkanlığı,18,Diyarbakır,236,Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi,1,Diyarbakır Barosu,11,Diyarbakır Cezaevi,2,Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü,1,Diyarbakır Hapishanesi,1,Diyarbakır Mitingi,1,Diyarbakır Spor,1,Diyarbakır Valiliği,1,Diyarbekir Spor,1,Dizi,1,Diziler,2,Dmitriy Peskov,3,Dmitry Peskov,3,DNA,3,Dobroski,1,Doğa,3,Doğal Gaz,4,Doğalgaz,18,Doğan Akhanlı,1,Doğan Medya Grubu,3,Doğu Akdeniz,2,Doğu Beyazıt,1,Doğu Ergil,1,Doğu Guta,48,Doğu Kürdistan,52,Doğu Perinçek,44,Doğu Türkistan,1,Doğubayazıt,1,Doğubeyazıt,2,Doğum Günü,1,Doğuş Çay,1,Doğuş Holding,1,Doha,1,Dokan,1,Dokunulmazlık,4,Dolar,81,Domates saldırısı,1,Dominique Trinquand,1,Donald Trump,272,Donald Trump Jr,1,Donald Trump'ın Gelini,1,Donald Tusk,1,Douglas Silliman,1,Down Sendromu,1,Dönüşün Yolu,1,Dört Ayaklı Minare,2,Dörtlerin Gecesi,1,Dörtlü İttifak,2,Dörtyol,1,Döviz,23,dpa,1,Dr. Mustafa Peköz,2,Drone,1,Droneler,3,DSG,550,DSH,1,DSİ,1,DSM,3,DSP,4,DTK,17,DTP,1,DTSO,1,Dubai,1,Dubiz,1,Duhok,28,Dukan,1,Duma,19,Duran Kalkan,4,Duvara Karşı,1,Düğün,1,Dünya,13,Dünya Basını,2,Dünya Ekonomik Forumu,2,Dünya haberleri,25,Dünya Haritası,1,Dünya İslam Alimleri Birliği,1,Dünya Kupası,8,Dünya Sağlık Örgütü,4,Dünya Şampiyonu,2,Dünyanın en güçlü ordusu,1,Düşünce Özgrülüğü,1,DW,2,DW Türkçe,3,DYP,1,E-4B Nightwatch,1,E-devlet,2,e-miting,1,EASA,1,Ebil,1,Ebu Adil,1,Ebu Azrail,2,Ebu Davud,1,Ebu Kemal,6,Ebu Mehdi el-Mühendis,1,Ebu Salah,1,Ebu Zuhur Hava Alanı,1,Ebubekir Bağdadi,7,Ecevit,1,ECFR,1,Economist,2,Edebiyat,4,Edip Yüksel,1,Edirne,22,Edirne Cezaevi,6,Edremit,3,Efrin,837,Efsane,2,Efsender Korkmaz,1,Ege,10,Ege Denizi,6,Eğil,1,Eğitim,13,Eğitim-Sen,1,Eğitmenler,1,Ehli Sünnet,2,Ehmedê Xanî,3,EHP,1,Ehud Olmert,1,Eitan Naeg,1,Ekim,1,Ekmeleddin İhsanoğlu,2,Ekoloji,3,Ekonomi,245,Ekonomi Bakanlığı,2,Ekonomi Danışmanı,1,ekonomik katkı,1,Ekonomik Kriz,11,Ekonomik yardım,1,Ekrem Kebi,1,Eksi,1,El Bab,11,El Ezher Üniversitesi,1,El Fetih,3,El Hamza Tugayları,1,El Hayat,1,El Kaide,29,El Kuds El Arabi,1,El Meyadin,2,El Nusra,22,El Nusra'ya operasyon,1,El yapımı patlayıcı,1,El-Diyar,1,El-fetih,1,El-Kuds el-Arabi Gazetesi,1,Elazığ,4,Elazığ F Tipi Cezaevi,1,Elektrik,7,Elektrik Borcu Bulunan Çiftçi,2,Elektrik Sorunu,1,Elementler,1,Elemun,1,Eléonore Fourniau,1,Eleştiri,5,Elkibar,1,Elmadağ,1,Elmas,1,ELN,3,Elon Mask,1,Elon Musk,4,Elysee,2,Email,1,Emek Partisi,2,Emekli İkramiyesi,2,Emeklilik,1,EMEP,3,Emin Çölaşan,1,Emin Şirin,1,Emine Erdoğan,1,Emine Kaplan,1,Emine Şenyaşar,2,Emmanuel Macron,86,Emniyet,1,Emniyet Müdürlüğü,4,Emperyalizm,1,Emrah Kara,1,En Eski Kürtçe Şiir,1,Endonezya,1,Endülüs Cumhurbaşkanı Erdoğan,1,Enerji,15,Enfal,3,Enfal Harekatı,3,Enflasyon,5,Engel,2,Engelliler,1,Engin Altay,3,English PEN,1,ENKS,45,Ensar Vakfı,1,Epifani Bayramı,1,Erbil,134,Erbil Havaalanı,1,Erbil Neçirvan Barzani,1,Ercan Vuralhan,1,Erçek,1,Erdal Güney,1,Erdal İnönü,1,Erdebil eyaleti,1,Erdem Gül,1,Erdogan,1,Erdoğan,24,Erdoğan Posteri,1,Erdoğan'ın yıktığı Kuran kursu,1,Eren Bülbül,1,Eren Erdem,6,Ergani,3,Ergenekon Davası,1,Eric Pahon,1,Erişim Engeli,1,Erivan,2,Erivan Devlet Üniversitesi,1,Erkan Baş,4,Erkek,2,Erken Seçim,71,Erken Seçin,1,Ermeni,3,Ermeni Anıtı,1,Ermeni Diasporası,1,Ermeni Katliamı,2,Ermeni Soykırımı,5,Ermenice,1,Ermeniler,7,Ermenistan,17,Erol Kantırcıoğlu,1,Erol Mintaş,1,Erol Önderoğlu,1,Erşat Salihi,2,Ertuğrul Günay,3,Ertuğrul Kürkçü,9,Eruh,2,Erzincan,3,Erzurum,10,Erzurum Karaçoban,1,Esad,4,Esad Rejimi,57,Esir,1,eski,1,Eski Musul,1,Eskişehir,5,Esnaf,1,Eş Başkan,1,Eş Şebab,1,eşcinsel,2,Eşme,1,Eşref Anyık,1,Eşref Hatipoğlu,1,Et,2,Et Fiyatları,1,ETA,3,ETHA,2,Ethem Barzani,1,Etimoloji,3,Etiyopya,2,Etkinlikler,1,Etnik Temizlik,1,Etyen Mahçupyan,14,EUINTCEN,1,Euro,43,Euronews,2,Ev hapsi,1,EVET,2,Evlenme,1,Evren,2,Evrensel,1,Evrim,2,Evrim teorisi,1,Ey Reqib,1,Ey Xabur,1,Eylem,11,Eylem hazırlığı,1,Eylül,1,Eymen Safadi,1,Eyoob Kara,1,EYP,1,Ezan,1,Ezdiler,1,Ezdixan,1,Ezidi,5,Ezidi Güçler,1,Ezidi Katliamı,2,Ezidiler,39,Ezidxane,2,F Tipi Cezaevi,1,F-16,2,F-35,17,f16,1,F35,5,Facebook,20,Facebook Watch,1,Fadır Şenyaşar,1,Fahad el Attiyay,1,Faili Meçhul,3,Faiz,9,Fakıbaba,2,Falkenber,1,Fansa,1,Farabi International Award,1,FARC,9,Farc gerillaları,3,Fark,1,Farsça,1,Farslar,3,Faruk Çelik,1,Fas,3,Faşizm,6,Fatih Akın,1,Fatih Altaylı,9,Fatih Erbakan,2,Fatih Portakal,5,Fatih Sultan Mehmet Köpürüsü,1,Fatih Yıldız,1,Fatma Betül Sayan Kaya,1,Fatma Bostan Ünsan,1,Fatma Şahin,1,Fatoş Güney,1,Fay hatti,1,Faysal Sarıyıldız,4,Fazıl Berwari,1,Fazıl Mirani,6,Fazıl Say,1,FBI,2,Fed,2,Federalizm,1,Federasyon,12,Federica Mogherini,8,Fehim Işık,2,Fehim Taştekin,13,Fehmi Atmaca,1,Fehmi Koru,3,Felah Mustafa,11,Felaket,1,Feleknas Uca,2,FEMEN,1,Fener Rum Patriği Bartholomeos,1,Fenerbahçe,3,Feqiyê Teyran,1,Ferhad Ertuş,1,Ferhad Pirbal,1,Ferhat Encu,7,Ferhat Encü,1,Ferhat Kurtay,1,Ferhat Sengawi,1,Ferhat Tunç,5,Ferid Eseserd,1,Festival,2,Fethullah Gülen,27,Fetih Hareketi,1,Fetih Listesi,1,FETÖ,47,Feylak el Rahman,1,Fezleke,3,FIFA,1,Fırat,6,Fırat Kalkanı,8,Fırat Vadisi,2,Fıstıklı Baklava,1,Fidan Doğan,1,Figen Yüksekdağ,11,Fikret Aydemir,1,Filip Vujanovic,1,Filistin,115,Filistin İslami Cihat Hareketi,1,Filistin Ulusal Konseyi,1,Filiz Heyv Roj,1,Filiz Kerestecioğlu,9,Film,1,Filo,1,Final,1,Financial Times,25,Finlandiya,3,Firar,3,Fitch Rating,1,fiyat,1,Flama,1,Florida,2,Focus dergisi,1,Foreign Policy,4,Formül,1,Fosil,1,Fotoğraf,6,Fox News,2,Fox TV,15,Foza Yusuf,1,Francesco,1,Francisco del Rio Sanchez,1,Frank Baker,1,Frank-Walter Steinmeier,1,Frankfurt,1,Fransa,275,Fransa Angela Merkel,1,Fransa Hava Kuvvetleri,1,Fransa Ordusu,3,Fransız,1,Fransız gazeteci,2,Fransız Gazeteciler,2,Fransız Silahlı Kuvvetleri,1,Frédéric Tissot,1,Fredric Tisso,1,Freedom House,1,Fuad Eliko,3,Fuad Hüseyin,2,Fuad Masum,20,Fuar,1,Fuat Hüseyin,1,Fuat Keyman,1,Fuat Masum,5,Fujifilm,1,Furkan Vakfı,2,Futbol,21,Futbol partisi,1,Füze,9,Füze denemesi,6,Füze saldırısı,11,G7,2,Gadi Eizenkot,1,Galaksiler,1,Galatasaray,2,Galip Ensarioğlu,9,Game Of Thrones,1,Ganire Paşayeva,1,Gao Fing,1,Garo Paylan,14,Gazete,8,Gazete Duvar,6,Gazeteci,11,Gazeteciler,6,Gazi katliamı,1,Gazi Mahallesi,1,Gaziantep,6,Gazilik Ünvanı,1,Gazprom,1,Gazze,28,Gazze Şeridi,4,Gboard,1,GBT,3,Gebze,1,Geçiş Hükümeti,2,Geert Wilders,1,Gelir,2,Gemi,4,Gemi Kazası,1,GENAR,2,Genç Parti,3,Gençler,4,Genel Af,10,Genel İş Sendikası,1,Genel Seçim,3,Genelkurmay Başkanı,9,Genelkurmay Başkanlığı,1,General Dynamics Land Systems,1,Generaller,2,Genetik,1,Genocide Watch,1,George Smith,1,George W. Bush,2,Gerard Collomb,1,Gerasimov,1,Geride Kalanlar,1,Gerilla,3,Germiyan,4,Gerze,1,Get Moler,1,Gevaş,1,Gezegen,3,Gezici,10,Gıda,3,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı,2,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,1,Gılgamış,1,Giresun,2,gizemli,1,Gizlilik Politikası,1,Global Girişimcilik Kongresi,1,Gmail,1,Golan Tepeleri,7,Gonabadi Dervişleri Tarikatı,1,Google,10,Google Maps,1,Google Trends,1,Google Trentleri,1,Goran,18,Goran Hareketi,48,Goulshifteh Farahani,1,Göç,10,Gökdelen,1,Gökkuşağı,1,Göksu,1,Gölbaşı Mezarlığı,1,Gönüllü Peşmergeler,2,Gönüllü Savaşçılar,1,Görev iadesi,1,Görme Engelli,2,Görüntüler,1,Görüşme,3,görüşme talebi,1,Gösteri,34,Gösteriler,2,Gözaltı,69,Gözlem Kuleleri,1,Gözlemciler,6,Grafik,1,Gram Altın,1,Grigoriy Yavlinskiy,1,Grup Toplantısı,1,Gruplar arasında çatışma,1,gsyh,1,Guam Adası,2,Guam adasının önemi,1,Guardian,5,Guatemala,4,Gulistan Perwer,1,Guru,1,Guta,4,Gülbahar Altaş,1,Gülen Cemaati,10,Gülser Yıldırım,1,Gültekin Uysal,1,Gülten Kışanak,1,Gümrü,1,Gümrük Kapısı,7,Gümrük Vergisi,1,Gün Matbaacılık,1,Güncelleme,1,Gündoğdu,1,Güneş Sistemi,1,Güneşin Kızları,1,Güney Afrika,2,Güney Kıbrıs,2,Güney Kore,21,Güney Kürdistan,5,Güney Osetya,1,Gürcistan,6,Gürsel Tekin,3,Güven Hastanesi,1,Güvenli Bölge,3,Güvenlik,2,Güvenlik sorunu,1,Güvenpark,1,Güzellik,1,Haaretz,1,Haber Ajansı,1,Haberler,220,Habertürk,17,Habur Sınır Kapısı,9,Hacettepe Üniversitesi,1,Hacı Birlik,1,Hacı Esvet Şenyaşar,2,Hacı Lokman Birlik,3,Hacı Omeran,1,Haciz,1,Hack,1,Hacker,3,Haçlı Seferleri,1,HADEP,1,Hadi Amiri,6,Hafız Esad,1,Hajin,1,Hak,1,Hak İhlalleri,1,HAK İnisiyatifi,2,Hak Par'ın seçim konuşması,1,HAK-PAR,24,Hakan Albayrak,4,Hakan Atilla,1,Hakan Bayrakçı,1,Hakan Çelik,1,Hakan Fidan,6,Hakan Tahmaz,1,Hakaret,3,Hakimiyet,1,Hakkari,71,Hakkari Valiliği,1,HAKPAR,1,Hakurk,1,Halay,1,Halebçe,3,Halebçe Mağdurları Derneği,1,Halep,19,Halepçe,15,Halepçe Soykırımı,2,Halfeti,2,Halit Meşal,1,Halk,2,Halk Bankası,1,Halk Güçler,1,Halk Güçleri,1,Halk Hareketi,1,Halk Savunma Mahkemeleri,1,Halk TV,1,Halkbank,1,Halkevleri,1,Halkların Demokratik Partisi,5,Hama,5,Hamaney,1,Hamas,13,Hamdallah,2,Hami Aksoy,2,Hamit Acer,1,Hamit Bekayi,2,Hamit Bozarslan,1,Han Yunus,1,Hande Fırat,1,Hanekin,6,Hani,2,Hapis cezası,17,Hapis İstemi,5,Hapishane,4,Harita,2,Harran,1,Harry Truman Uçak Gemisi,1,Hasan Celal Güzel,1,Hasan Cemal,2,Hasan Nasrallah,7,Hasan Ruhani,38,Hasan Şindi,1,Hasankeyf,3,Haseke,20,Hasip Kaplan,11,Hassa,1,Hasta Tutuklular,1,Hastalık,3,Hastalık X,1,Hastane,4,Hastaneye silahlı saldırı,1,Haşdi Şabi,296,Haşdi Şabi Nedir,1,Haşdi Türkmeni,1,Haşim Haşimi,8,Haşim Kılıç,2,Hatay,26,Hatip Dicle,1,Hava Durumu,2,Hava Kuvvetleri,1,Hava Operasyonu,11,Hava Sahası,17,Hava Saldırısı,17,Hava Savunma,2,Hava savunma sistemi,2,Hava Üssü,1,Havaalanı,6,Havai fişek,1,Havalimanı,16,Havice,26,Hawraman,2,Hayati Yazıcı,1,Hayati Yazıcıoğlu,1,Haydar Abadi,143,Haydar Şeşo,1,Hayır,2,Hayır Cephesi,2,Hayır Kampanyası,1,Hayko Bağdat,5,Hayrullah Abdulkerim,1,Hayvan Hakları,1,Hayvanat Bahçesi,2,Hayvanlar,4,Hazım Rıdini,1,Hazine,1,Hazro,1,HBDH,1,HDK,5,HDKİ,2,HDP,1419,HDP 3. Olağan Kongresi,8,HDP Cumhurbaşkanı Adayı,1,HDP Diyarbakır İl Binası,1,HDP Gençlik Meclisleri,2,HDP haberleri,1,HDP Kadın Konferansı,1,HDP Kürt Seçmen,5,HDP milletvekilleri,1,Heather Nauert,42,Heather Stewart,1,Heiko Maas,1,Hekimhan,1,Helbert MacMaster,6,Helbert McMaster,1,Helgurt Hikmet,1,Helikopter,10,Helikopter düşmesi,5,Helikopter kazası,5,Helîse,1,Helkopter,1,Hemin Hawrami,6,Hemrin,2,Hemrin Dağı,1,Hendek Olayları,1,HEP,2,Hero İbrahim Ahmet,1,Hesen Şerif,1,Heval Ebubekir,1,Hevi Mustafa,4,Hêvî Mustafa,1,Hewler,3,Hewno Bêreng,1,Heyam Fidan,1,Heyet,2,Heyeti Tahriri Şam,3,Heykel,1,Hıdır Kerim,1,Hınıs,1,Hıristiyan Beytun Nehreyn Demokrat Partisi,1,Hıristiyanlar,10,Hıristiyanlık,1,Hırsız,1,Hırsızlık,1,Hırvatistan,1,Hışyar Özsoy,2,hicazet,1,Hidrojen Bombası,8,Hikmet Alma,1,Hikmet Çetinkaya,1,Hilal Kaplan,2,Hilvan,1,Hindistan,11,Hindistan Parlamentosu,1,Hint Okyanusu,1,Hint-Avrupa Dil Grubu,1,Hipotez,1,Hiro Talabani,2,Hişam Zaman,1,Hitler,1,Hivde,1,Hiwa Kiwer,1,Hizbu,1,Hizbullah,52,HKP,2,Hmeymim,3,Hocalı,1,Hol,1,Hollanda,24,Hollande,1,Homo Sapiens,1,Honduras,1,Horosan,1,Horst Seehofer,2,Hoşyar Zebari,5,Hozan Cane,1,Hozan Dino,1,HPG,22,HPG. PKK,1,Hrant Dink Vakfı,1,Hristiyan,3,Hristyanlar,8,HRW,5,HTKP,1,Hua Çunying,1,Huda Kaya,2,Hukuk,3,Hulusi Akar,12,Humus,8,Huner Selim,1,Huriler,1,Hurmatu,4,Husen Yezdanpena,4,Huseyin Yezdanpena,1,Husi,2,Husiler,25,Huzistan,2,Hüda Kaya,3,Hüda-Par,87,Hükümet,11,Hükümet Kurma Sorunu,1,Hükümet Seçimleri,1,Hükümlü,1,Hülya Koçyiğit,4,Hür Dava Partisi,1,Hürmüzgan,1,Hürriyet Gazetesi,11,Hüseyin Baybaşin,1,Hüseyin İnan,1,Hüseyin Yezdanpena,1,Hymeymim,1,Hz. İsa,1,Hz. Muhammed,4,Hz. Nuh,1,IBAN,1,IFEX,1,Iğdır,6,Ilısu,1,Ilısu Barajı,1,IMF,7,Independent,12,Instagram,12,Interfax,1,Interpol,1,IQ Testi,1,ırak,2,Irak,1248,Irak Anayasa Mahkemesi,1,Irak Bayrağı,1,Irak Cumhurbaşkanlığı,2,Irak Dışişleri Bakanlığı,1,Irak Genel Seçimleri,53,Irak haberleri,2,Irak Hükümeti,2,Irak Maliye Bakanlığı,1,Irak Ordusu,51,Irak Parlamentosu,19,Irak Savunma Bakanlığı,1,Irak Seçimleri,14,Irak Sınırı,1,Irak Türkmen Cephesi,8,Irak Yüksek Mahkemesi,1,Irkçı Saldırı,2,Irkçılık,4,Irlçı gösteriler,1,Irma fırtınası,3,IRNA,1,ISESCO,1,Isırma,1,Isparta,1,IŞID,2,IŞİD,507,Işid haberleri,2,IŞİD haberleri,1,Işid para çaldı,1,IŞİD Silahları,1,IŞİD'E yönelik Operasyon,1,ITC,4,Itlaat,1,Izlanda,1,İBDA-C,2,İber Ortaylı,1,İbrahim Ahmet,1,İbrahim Ayhan,1,İbrahim Bıro,2,İbrahim Biro,4,İbrahim Caferi,6,İbrahim Çiçekdemir,1,İbrahim Halil Baran,6,İbrahim Halil Sınır Kapısı,3,İbrahim Halil Yıldız,9,İbrahim Kaboğlu,1,İbrahim Kahveci,1,İbrahim Kalın,28,İbrahim Katfan,1,İbrahim Kaypakkaya,1,İbrahim Sediyani,2,ibrahim tatlıses,1,İbrahim Tatlıses,7,İbrahim Uslu,2,icazet,1,İç İavaş,1,İç Savaş,1,İçecek,1,İçişleri Bakanlığı,11,İçme Suyu,2,idam,1,İdam,22,İdam Açıklaması,1,İdam kararı,1,iddia,2,İddia,1,İdeoloji,1,İdil,1,İdlib,83,İdlip,1,İdris Baluken,12,İdris Barzani,2,İflas,1,İftar,3,İHA,5,İhanet,2,İhbar,1,İHD,8,İHH,2,İhlal,1,İHOP,1,İhracat,5,İHRAÇ,1,İhsan Eliaçık,4,İkinci Tur,5,İkizler,1,İl Genel Meclisi,1,İlber Ortaylı,1,İletişim,3,İletişim Kurumu,1,ilginç,2,İlham Ahmed,7,İlham Aliyev,1,İlham Ehmed,1,İlhan Cihaner,2,İlhan Çomak,1,İlhan Kesici,1,İlkay Gündoğan,1,İlker Başbuğ,6,İlkokul,1,İlnur Çevik,7,İlyuşin 76,1,İmam,4,İmam Hatip Lisesi,4,İmam Taşçıer,3,İmamlar,5,İmar,1,İmparator,1,İmralı,12,imza,1,İmza,1,İmza Kampanyası,2,İncirlik,4,İncirlik üssü,9,İnfaz,3,ing,1,İngilitere,11,İngiliz Savaşçı,1,İngilizce,1,İngiltere,173,İngiltere Başbakanı,1,İngiltre,1,İnka,1,İnsan,8,İnsan Hakları,8,İnsan Hakları Derneği,1,İnsan Hakları Gözlem Evi,3,İnsan Hakları İzleme Örgütü,6,İnsan Tipleri,1,İnsan ve Özgürlük Partisi,1,İnsan'ın Yapısı,1,İnsani Yardım,1,İnsanlık,1,İnsansız Hava Aracı,1,İnstagram,1,İnşa,1,İnşaat,2,İnşaat Kurbanı,1,İnternet,4,İnterpol,1,İntihar,6,İntihar saldırısı,13,iptal,1,İptal,5,iran,4,İran,787,İran askerleri,2,İran Devleti,1,İran Devrim Muhafızları,15,İran İslam Cumhuriyeti,7,İran Ordusu,2,İran rejimi,1,İran'da düşen Türk jetinin kara kutusu bulundu,1,İranlı Milisler,2,İrfan Abdulaziz,1,İrfan Aktan,3,İrfan Değirmenci,2,İrfan Sadullah,1,İsanbul,1,İsfendiyar Rahim Meşai,2,İskandinav,2,İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi,1,İskoçya,6,İslam,19,İslam İşbirliği Teşkilatı,4,İslam Peygamberi,1,İslam'da Güncelleme,1,İslamcı,1,İslamcılık,1,İslami Birlik Partisi,4,islami işbirliği Teşkilatı,1,İslami Toplum Partisi,2,İslamiyet,3,İsmail Abdullah,1,İsmail Beşikci,2,İsmail Beşikçi,8,İsmail Beşikçi Vakfı,1,İsmail Irmak,1,İsmail Kahraman,2,İsmail Kaplan,1,İsmail Saymaz,2,İsmailağa Cemaat,1,İsmailoğulları,1,İsmet Yılmaz,1,İspanya,75,İspanya Bayrağı,1,İspanya Sosyalist Partisi,2,İsraik,1,israil,7,İsrail,308,İsrail Başbakanı,2,İsrail Savunma Kuvvetleri,1,İsrail'in Yeni silahları,1,İsral,1,istanbul,2,İstanbul,102,İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi,1,İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi,1,İstanbul Boğazı,2,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,2,İstanbul konseri,1,İstanbul Kürt Enstitüsü,1,İstasyon Meydanı,1,istatistik,1,istifa,3,İstifa,27,İstihbarat,5,istihdam,1,İstiklal Caddesi,1,İstiklal Marşı,1,İsveç,21,İsveç 1. Lig,1,İsviçre,15,İsyan,5,İş adamı,1,İş Cinayetleri,1,İş Kazası,1,İşbirliği,1,İşçi,7,İşçi Partisi,4,İşgal,3,İŞID,14,İŞİD,37,işkence,1,İşkence,8,işsizlik,1,İşsizlik,4,İt dalaşı,1,İtalya,22,İthalat,4,İtlaat,1,ittifak,6,İttifak,22,İyat Allavi,7,iyi parti,4,İyi Parti,32,İYİ Parti,201,İzlanda,1,İzmir,33,İzzet Abdulaziz,1,İzzet İbrahim El Duri,2,İzzettin Yıldırım,1,Jacinda Ardern,1,James Comey,2,James Jeffrey,3,James Mattis,35,Jamie McGoldrick,1,Jan Kubis,4,Jandarma,3,Jankan Baran,1,Japonya,18,Jared Kushner,1,Jas,1,Jean Asselborn,1,Jean Paul Costa,1,Jean-Claude Juncker,2,Jean-Yves Le Drian,1,Jeena Hospel,1,Jens Stoltenberg,5,Jeremy Corbyn,2,Jın Wilks,1,Jim Mattis,8,Jin,1,jinha,1,Jinwar,1,Jiyan,1,Joanne Loundes,1,John Bolton,12,John Brennan,1,John Kerry,1,John Kirby,1,John Wilks,1,Jon Wilks,1,Jonathan Vance,1,Joseph Dunford,2,Joseph Votel,4,JÖH,4,JP Morgan,1,Juan Manuel Santos,1,Jura Sönemi,1,Justin Trudeau,1,K24,7,Kabil,6,Kaçak Çay,2,Kaçırılma,1,Kaçırma,2,Kadar,1,Kaddafi,2,Kadı Muhammed,1,Kadıköy,6,Kadın,16,Kadın Cinayeti,1,Kadın Tutsaklar,1,Kadınlar,17,Kadınlar Günü,2,Kadri Gürsel,4,Kadri Yıldırım,7,Kafirler,1,Kafirleri Öldürün,1,Kakailer,1,Kakei,1,Kakeiler,1,Kalaşnikof,1,Kaliforniya,1,Kamber Koç,1,Kamçı Cezası,1,Kamera,1,Kamışlı,2,Kamışlo,2,Kamişlo,2,Kammenos,2,Kampanya,2,Kamu Personeli,1,Kamuran Bedirxan,1,Kamus-i A'alam,1,Kan Bağışı,1,Kanada,21,Kanal D,1,Kandahar,1,Kandıra F Tipi Cezaevi,1,Kandi,1,Kandil,76,Kandil Dağı,2,Kandilli Rasathanesi,1,Kandir,1,Kani Beko,3,Kani Masi,2,Kanireş,3,Kanser ile mücadele,1,Kanton,5,kaos,1,Kapat Gitsin,1,Kar,1,Kar Yağışı,3,kara üzüm,1,Karadağ,2,Karadeniz,1,Karakol,3,Karar,1,Karar Gazetesi,5,Kararsızlar,2,Karasu,1,Karatepe,1,Karayazı,1,Kardak,7,Kardeşler,1,Kargo uçağı,1,Kargo uçakları,1,Karikatür,2,Karl Marx,1,Karl Max,1,Kars,4,Kartallar,1,Kasım Aracı,2,Kasım Süleymani,19,Kasımpaşa,1,Kasırga,2,Kastamonu,1,Katalan,2,Katalanya,1,Katalonya,72,Katar,27,Katılım Oranı,5,Katırlar,1,Kati Piri,4,Katliam,15,Kavga,6,Kawa,3,Kayak,1,Kayapınar,1,Kayaş,1,Kayıp,1,Kayıp asker,1,Kayıp çocuk,3,Kaynak,1,Kayseri,6,Kayseri Erciyes Spor,1,Kayseri Şeker,1,Kayyım,5,Kayyum,12,Kayyum. Belediye Başkanı,1,Kaza,19,Kazakistan,2,Kazan,1,Kazı çalışmaları,1,KCK,58,KDP,104,KDP üyelerine saldırı,1,KDP-Bakur,1,KDP-i,1,KDP-İ,7,KDP-iran,2,KDP-İran,2,KDP-T,4,Kebire Yıldız,1,Kekük,1,Keldani,3,Kelebek Mermisi,1,Keledoş,1,Kelime Kökeni,1,Kemal Burkay,2,Kemal Kerkuki,3,Kemal Kerküki,8,Kemal Kılıçdaroğlu,130,Kemal Kurkut,3,Kemaliye,1,Kenan Evren,1,Kendal Nezan,1,Kendi Kaderini Tayin Hakkı,1,Kenneth McKenzie,1,Kenram Kasım,1,Kent Meclisi,1,Kenya,3,Kerbela,1,Kerem Altıparmak,1,Kerhane,1,Kerim Sincari,2,Kerim Şengali,2,Kerim Şıngali,1,Kerim Şingali,1,Kerkük,429,Kerkük Kalesi,1,Kerkük Petrolü,14,Kerkük Polis Müdürlüğü,1,Kerkük Valisi,5,Kerküklü Kahraman Genç,1,Kersten Knipp,1,Kertenkele,1,Kesik,1,KESK,3,Keskin Nişancı,2,Keşif,1,Keyvan Askeri Üssü,1,KGD,1,KHK,32,Kıbrıs,23,Kınama,7,Kırgızistan,2,Kırıkhan,1,Kırıkkale,1,Kırım,4,Kırmanşan,3,Kırmızı Bülten,2,Kırmızı çizgi,1,Kırşehir,1,Kısa Film,1,Kısmi Af,2,Kıyamet Günü Uçağı,1,Kız Öğrenciler,1,Kız yurdunda yangın,1,Kızıl Elma,1,Kızıldeniz,1,Kızılderili,1,Kızılhaç,2,Kızıltepe,5,Kiev,2,Kilama Dayika Min,1,Kilis,15,Kilise,5,Kilorîk,1,Kim Jong-il,1,Kim Jong-un,22,Kimara Yolu,1,Kimdir,2,Kimyasal saldırı,30,Kimyasal silah,50,Kimyasal silah fabrikası,3,Kino Gabriel,1,Kirmanşan,7,Kissinger,1,Kitap,7,Kitap yarışması,1,KKTC,4,Klasik Müzik,1,Klavye,1,Klip,1,Knesset,1,Koalisyon,20,Koalisyon Güçleri,59,Koban,1,Kobane,3,Kobani,28,Kobani Olayları,1,Kobani Üniversitesi,1,Kocaeli,10,Kolbar,2,Kolber,14,Kolera,2,Kolombiya,18,Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri,1,Kolombo,1,Kom Müzik,1,Koma Gel,1,Koma Wetan,2,Komala,3,Komala İslami,7,Komel,12,Komele,1,Komik,2,Komite,1,Komünist Parti,3,Konak,1,KONDA,12,Konfederalizm,5,Konferans,4,Kongre,26,konsensus,3,Konser,4,Konsolosluk,15,Konur Sokak,1,Konuşlanma,1,Konuşma,2,Konut Satışı,1,Konya,10,Kopenhag,1,Koray Aydın,1,Korna,1,Korucu,11,Korucular,2,Korumalar,2,Kosova,4,Kosret Resul,20,Koşu,1,Koye,1,koyun,1,Köln,3,Köln. IŞİD,1,kömür,1,Köpek,1,Köpekler ve başörtülüler giremez,1,Köprü,1,Kör yılan,1,Körfez Ülkeleri,2,Köstebek,1,Köşe yazıları,1,köşe yazısı,2,Köy korucusu,4,köylüler,1,Kral,1,Kral Abdullah,1,Kral FM,1,Kral Selman,4,Kraliyet Sarayı,1,Krasnodarsk bölgesi,1,Kredi,1,Kredi Derecelendirme Kuruluşu,2,kremi,1,Kremlin,4,kripto para,1,Kritik,1,Kriyobiyoloji,1,Kriz,24,KRT,1,Kseniya Sobçak,1,Kubat Talabani,9,Kudüs,78,Kudüs Tugayları,1,Kulis,4,Kulp,7,Kulu,1,Kumgölü Köyü,1,Kuraklık,2,Kuran,3,Kuran Kursu,1,Kuran-ı Kerim,6,Kurban Bayramı,3,Kurdane,26,Kurdistan,14,Kurdistan 24 TV,3,Kurdistan Demokrat Partisi İran,1,Kurdistan Parlamentosu,1,Kurdistan TV,1,Kurdistan24 TV,4,Kurdistane Kurdistan,1,Kurdsat,1,Kurdüs,1,Kurmanci,1,Kurs,1,Kurtalan,1,Kurtik Dağı,1,Kurultay,5,Kuşatma,1,Kuvayi Milliye,1,Kuveyt,5,Kuzey Afrika,2,Kuzey İrlanda,1,Kuzey Kampüs,1,Kuzey Kıbrıs,1,Kuzey Kore,73,Kuzey Kürdistan,4,Kuzey Suriye Federasyonu,44,Küba,2,Küçük Leyla,1,Küdistan Bölgesi,3,Küfür,1,Kültür,2,Künye,1,Kürdisatan,2,Kürdistan,721,Kürdistan Anayasası,1,Kürdistan Bağımsızlık Referandumu,1,Kürdistan Başkanlığı,1,Kürdistan Bayrağı,10,Kürdistan Birlik Partisi,1,Kürdistan Bölge Hükümeti,2,Kürdistan Bölges,3,Kürdistan Bölgesel Yönetimi,1,Kürdistan Bölgesi,1241,Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı,1,Kürdistan Bölgesi Hükumeti,2,Kürdistan Bölgesi Hükümeti,2,Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığı,1,Kürdistan Cumhuriyeti,4,Kürdistan Demokrat Partisi,12,Kürdistan Devleti,8,Kürdistan Emekçiler Topluluğu,1,Kürdistan Federasyonu,1,Kürdistan Gazetesi,1,Kürdistan Gaztesi,1,Kürdistan Güvenlik Ajansı,1,Kürdistan Güvenlik Konseyi,6,Kürdistan haberleri,13,Kürdistan Halk Ayaklanması,1,Kürdistan Halkı,1,Kürdistan Havalimanı,1,Kürdistan Hükumeti,3,Kürdistan Hükümeti,5,Kürdistan İslami Hareket Partisi,3,Kürdistan İslami Topluluk Partisi,1,Kürdistan İttifakı,1,Kürdistan Kerkük,1,Kürdistan Komünist Partisi,1,Kürdistan Konseyi,1,Kürdistan Kültür Bakanlığı,1,Kürdistan Milletvekilleri,4,Kürdistan Neresi?,1,Kürdistan parlamentosu,38,Kürdistan Partileri,1,Kürdistan Peşmerge,1,Kürdistan Tarihi,3,Kürdistan Ulusal Marşı,1,Kürdistan Üniversitesi,1,Kürdistan Yurtseverler Birliği,10,Kürdistan Yüksek Seçim Konseyi,5,Kürdistan’ın Geleceği Cephesi,1,Kürdistani Cephe,1,Kürdistani Fraksiyon,1,Kürdistani İttifak,8,Kürdistani Partiler,8,Kürdistanölgesi,1,Kürşat Mican,1,Kürt,43,Kürt Aşiretleri,2,Kürt aydınları,1,Kürt Basını,1,Kürt Birlik Partisi,1,Kürt Derekler Kongresi,1,Kürt Dernekleri,1,Kürt Devleti,4,Kürt Direnişçi,1,Kürt Direnişçiler,2,Kürt Doktor,1,Kürt Düğünü,1,Kürt Edebiyatı,2,Kürt Fedaileri,1,Kürt Gazeteci,1,Kürt Geleceği Partisi,1,Kürt Genci,2,Kürt Gençleri,1,Kürt Gençliği,1,Kürt Güçleri,6,Kürt Haber Sitesi,2,Kürt Halkı,2,Kürt Halterci,2,Kürt hareketi,1,Kürt illeri,3,Kürt İlleri,4,Kürt İnternet Siteleri,1,Kürt işçiler,1,Kürt ittifakı,3,Kürt İttifakı,6,Kürt Kadınları,3,Kürt Kentleri,1,Kürt kızı,1,Kürt komutan,1,Kürt Marşı,1,Kürt Medyası,4,Kürt Milletvekili,1,Kürt Milliyetçiliği,1,Kürt mutfağı,1,Kürt Mülteciler,2,Kürt Müziği,4,Kürt nüfus,1,Kürt Oyları,2,Kürt Partiler,3,Kürt Partileri,13,Kürt Partisi,1,Kürt Raporu,2,Kürt Sanatçı,2,Kürt Seçmen,31,Kürt Seçmen Kime Oy Verecek,1,Kürt Sineması,3,Kürt Sorunu,50,Kürt Şairler,1,Kürt Tarihi,7,Kürt Tiyatro Festivali,1,Kürt Ulusal Marşı,1,Kürt Vatandaşı,1,Kürtçe,50,Kürtçe Afişler,1,Kürtçe Etimoloji,2,Kürtçe Islık,1,Kürtçe Kitaplar,1,Kürtçe Kursları,1,Kürtçe Müzik,3,Kürtçe Okul,1,Kürtçe Sözlük,1,Kürtçe Şarkı Söyleyen Asker,1,Kürtçe Şiir,1,Kürtler,470,Kürtler Cami,2,Küt İttifakı,1,Kütüphane,1,KYB,15,KYK,1,Kyodo,1,L. Paul Bremer,1,Lafarge,1,Lahey,1,Lahor Cengi,1,Lahur Şeyh Cengi,2,Laiklik,2,Laleş,2,Langford,1,Larry Kudlow,1,Latin Amerika,1,Lazer,1,Lazkiye,3,LDP,1,Le Monde,3,Le Monde Diplomatique,2,Le Point,1,Lefkoşa,1,Leila Khaled,1,Leninist,1,Leopar,1,Leopard Tankları,3,Lesley Hazleton,1,Levent Gök,1,Levent Gültekin,9,Levent Tüzel,1,Levon Ekmekçıyan,1,Leyla,2,Leyla Güven,6,Leyla Halit,1,Leyla Şaylemez,1,Leyla Zana,10,Lezgin Botan,6,LGS,1,Libya,12,Lice,11,Liderler Fox'ta,1,Linç,6,Linda Wenzel,1,Liste,1,Litvanya,1,Liza Kakei,1,lLise,1,Lokman Ertürk,1,Londra,5,Loristan,1,Lorna Harries,2,Loya Cirga,1,Lozan,2,LPG,1,Lübnan,69,Lüksemburg,3,Maan,1,Maaş,9,Mabeta,1,Macaristan,2,Macron,10,Maden,1,Madenciler,1,Madımak,1,Madrid,3,Mafya,2,Magazin,1,Mahabad,6,Mahabad Cumhuriyeti,4,Mahathir Mohamad,1,Mahir Ünal,7,Mahkeme,81,Mahmud Abbas,8,Mahmud Ahmedinejad,2,Mahmur,19,Mahmur Kampı,1,Mahmut Abbas,1,Mahmut Bozarslan,1,Mahmut Tanal,2,Mahmut Tuğrul,1,Mahmut Zengin,1,Mahsuni Karaman,1,MAK,7,Makale,96,Makedonya,2,Makele,1,Maksim Suraykin,1,Mal varlığı,4,Malatya,2,Malazgirt,1,Malezya,1,Mali,2,Maliki,1,Malmö,1,Malta,1,Maltepe Mitingi,1,Mam Celal,2,Manda,1,Manifesto,2,Manisa,14,Maraş,3,Mardaman,1,Mardin,40,Margot Wallstrom,1,Mariya Zaharova,4,Mark Lowcock,1,Mark Rute,5,Mark Rutte,1,Mark Zuckerberg,3,Marksist,1,Marksizm,1,Marmaris,2,Mars,3,Marsilya,1,Martin Schori,1,Martin Schulz,7,Masai Mara,1,Matematik,1,Maurice Glasman,1,Mava dağı,1,Mavi Marmara,1,Max Martin,1,Maya,1,Mayın,5,Mayıs Devrimi,1,Maymun saldırısı,1,Maymunlar,1,Mazıdağı,1,Mazlum Kobani,1,Mazlum-Der,2,McMaster,2,MEB,1,Meclis,29,Meclis Konuşması,1,Mediar,1,Medikal,1,Medya,19,Meftûne,1,Mehdi Eker,6,Mehdi Garavi,1,Mehdi Kerrubi,1,Mehdi zana,1,Mehemede Beyro,1,Mehma Xelil,2,Mehmed Emin Demir,1,Mehmet Ağar,4,Mehmet Ali Eser,1,Mehmet Ali Konar,1,Mehmet Altan,2,Mehmet Arslan,5,Mehmet Aydın,1,Mehmet Bekaroğlu,5,Mehmet Demir Pençe,1,Mehmet Emin Adıyaman,1,Mehmet Emin Demir,1,Mehmet Emin İlhan,1,Mehmet Fatih Maçoğlu,4,Mehmet Gökdağ,1,Mehmet Görmez,1,Mehmet Hüseyin Yılmaz,1,Mehmet Kamaç,2,Mehmet Kasım Fuat,1,Mehmet Kurt,1,Mehmet Metiner,9,Mehmet Özhaseki,1,Mehmet Salim Ensarioğlu,3,Mehmet Şerif Doğru,1,Mehmet Şimşek,7,Mehmet Şükrü Tiryaki,1,Mehmet Tanrıverdi,1,Mehmet Tiryaki,1,Mehmet Türkmen,1,Mehmet Uçum,1,Mehmet Yavuz,4,Mehtap Yılmaz,1,Mehter Marşı,1,Mehul Garg,1,Meis,1,Mekke,1,Meksika,4,Mektup,15,Mela Bahtiyar,5,Mele Bahtiyar,2,Mele Mustafa Barzani,1,Melih Gökçek,7,Meltem Cumbul,1,Mem u Zin,1,Memur,1,Memurlar,3,Menbic,206,Menbic Anlaşması,1,Menbic Askeri Meclis Sözcüsü,1,Menbic Askeri Meclisi,16,Menzil Cemaati,2,Meral Akşener,163,Meral Danış Beştaş,16,Mercedes Benz,1,Meriç,1,Meriwan,1,Merkel,1,Merkez Bankası,18,Merkez Karar Yürütme Kurulu,1,Mersin,9,Meryem Beg,1,Mesaj,6,Mesajlaşma,1,MESAM,1,Mesrur Barzani,32,Mesut Barzani,152,Mesut Tek,2,Mesut Yeğen,1,Meşhed,1,Metin Kemal Kahraman,1,Metro,2,Metro istasyonu,1,Metrobüs,1,Metropoll,17,Mevlanazade Rıfat,1,Mevlüt Çavuşoğlu,87,Mevsimlik İşçi,3,Mevsimlik İşçiler,1,Meyadin,1,Meydanke,1,Mezarlık,1,Mezhep Savaşları,2,Mezopotamya Ajansı,11,MGK,4,MHP,311,MINUSMA,1,Mısır,42,Mısırlı Elçi,1,Michael Rorh,1,Michael Rubin,9,michel mistoyan,1,Microsof,1,Microsoft Office,1,Midilli,3,Mihail Saakaşvili,1,Mihemed Emin Demir,4,Mihemed Şêxo,1,Mihraç Ural,4,Mike Hughes,1,Mike Pence,4,Mike Pompeo,40,Milano,1,Milisler,2,militan,1,Mill Eğitim Bakanlığı,2,Millet,1,Millet İttifakı,39,Millet Partisi,2,Milletvekili,11,Milletvekili aday adayı,9,Milletvekili adayı,10,Milletvekili adayı. YSK,1,Milletvekili Adayları,4,Milletvekili seçimi,1,Milletvekilleri,9,Milli Eğitim,1,Milli Eğitim Bakanı,1,Milli Gelir,1,Milli Güvenlik Kurulu,5,Milli İrade,1,Milli Pazar,1,Milli Savunma Bakanı,3,Milltevekili,1,Milyoner,1,Minbic,9,Minbiç,1,Mine Söğüt,1,Minibüs,2,Minigh,1,Miqdat Bedirxan,1,Mir Tehsin Beg,1,Mirage,1,Mirage 2000,1,Mirage 2000-5,1,Miras,1,Misilleme,2,MİT,32,Mithat Dunca,1,Mithat Sancar,13,Mithras Tapınağı,1,Miting,52,Miting Konuşması,2,Mizgeft,1,MKE,1,MKP,1,Mobil,1,Mohammad Ali Gharahdaghi,1,Moldova,1,Mont-Saint-Michel,1,Montana,1,Moody's,3,Moon Jae-in,4,Moskova,15,Motorin,1,Muaz Bin Cebel,1,Muğla,2,Muhaberat,1,Muhafazakar,2,Muhalefet,3,Muhalifler,5,Muhammed Ali İbarihim,1,Muhammed bin Selman,20,Muhammed Dara Akar,1,Muhammed Hacı Mahmud,3,Muhammed Mursi,2,Muhammed Rıza Pehlevi,1,Muhammed Şeriatmedari,1,Muhammet Kutsi,1,Muharrem İnce,262,Muhsin Kızılkaya,1,Muhtar,2,Muhtarlar,2,Mukteda el Sadr,30,Mukteda Sadır,2,Muna Kahveci,1,Munzur,1,Murad Mıhçı,1,Murat,1,Murat Gezici,1,Murat Karayılan,15,Murat Sabuncu,1,Murat Sevinç,1,Musa Anter,1,Musa Özalkan,1,Musena Emin,1,Mustafa Ataş,1,Mustafa Balbay,2,Mustafa Balî,1,Mustafa Barzani,7,Mustafa Çawreş,1,Mustafa Destici,8,Mustafa Elitaş,1,Mustafa Hicri,1,Mustafa Karasu,8,Mustafa Özçelik,2,Mustafa Suphi,1,Mustafa Şentop,2,Mustafa Şükrü Efendi,1,Mustafa Xoşnaw,1,Musul,51,Musul Barajı,1,Musul Valisi,2,Muş,6,Mutki,1,Mutlu Kaya,1,Mutluluk,2,Mücadele,1,müdahale,1,Müebbet,4,Müftülük,2,Mühimmat,1,Mühürsüz Oy,3,Müjdat Gezen,1,Mülteci,1,Mülteciler,18,Münih Güvenlik Konferansı,2,Münster,1,Müslüm Doğan,2,Müslüman Kardeşler,3,Müslümanlar,18,Müstehcen,1,Müzakere,10,Müzik,13,Myammar,1,Myanmar,8,MYK,7,Nabi Tajima,1,Nadir Yıldırım,4,Nagehan Alçı,7,Nairobi,1,Nakşıbendi Ordusu,1,Namaz,2,Namık Sakık,1,Nantes,1,Napoli,1,NASA,7,Natanz Nükleer Tesisi,1,NATO,82,NATO Üssü,1,Nawab Akbar Shahbaz Khan Bugti,1,Naza Köyü,1,Nazlı Ilıcak,1,NBC News,2,Ne Oluyor?,1,Necati Doğrı,1,Necmeddin Kerim,26,Necmettin Erbakan,2,Necmi Öner,1,Neçirvan Barzani,114,Nepal,1,Nesrin Nas,1,Netanyahu,1,Netflix,1,Nevada,1,Nevfel el-Yakub,1,Nevruz,1,Nevşehir,1,Nevşin Mengü,1,Nevzat Bingöl,1,Nevzat Çiçek,3,Nevzat Karakeç,1,New Age Müzik,1,New York,2,New York Magazine,1,New York Times,20,Newroz,47,Newsweek,1,Nexer TV,1,Nicolas Cruz,1,Nicolas Maduro,2,Niğde,4,Nihat Hatipoğlu,1,Nihat Zeybekci,3,Nijerya,7,Nikah,2,Nikaragua,1,Nikki Halley,4,Nimetullah Erdoğmuş,1,Nimetullahilik,1,Ninni,1,Ninova,18,Nizamettin Ariç,1,Nobel,1,Nobel Ödülü,4,Noel Bayramı,2,Norman peach,1,Norveç,10,Nota,1,NOZ,1,Nörolog,1,NRT TV,5,NTV,5,Nuceba Hareketi,1,Nuh'un Gemisi,1,Numan Kurtulmuş,6,Nur Cemaati,5,Nurcan Baysal,1,Nureddin Zengi Örgütü,1,Nurettin Aytuğ,1,Nurettin Canikli,9,Nurettin Demirtaş,2,Nurettin Turgay,1,Nurettin Yılmaz,1,Nuri El Maliki,19,Nuri Mahmud,1,Nusaybin,13,Nuxbe güçleri,1,Nüfus,2,Nükleer,2,Nükleer Anlaşma,24,Nükleer denemesi,3,Nükleer Enerji,1,Nükleer Kriz,1,Nükleer Santral,1,Nükleer Santrali,2,Nükleer silah,25,Nyaz Haci,1,NYT,1,Ocak,1,Odatv,1,Odenek,1,Odessa,1,Ofis,1,Oğuz Kaan Usta,1,Ohal,60,Okul,7,Okul Baskını,1,Okullar,1,Ol,1,Olağan Üstü Hal,1,Olimpiyatlar,2,Omar Alluş,1,Omed Kurdistani,1,Operasyon,86,Optimar,1,Optimar Araştırma Şirketi,2,ORC,1,Ordu,11,ordusu,1,Oregon,1,Organik Hoşaf,1,Orhan Bursalı,1,Orhan Çiftçi,1,Orhan Doğan,1,Orhan Gencebay,1,Orhan Gönder,1,Orhan Miroğlu,12,Orman yangınları,3,Oror,1,Orşelim Post,1,Orta Amerika,1,Orta Anadolu Kürtleri,2,Orta doğu haberleri,1,Ortadoğu,42,Ortadoğu haberleri,13,Oruç,4,Osetya,1,Osman Baydemir,37,Osman Digna,1,Osman El-Ganimi,1,Osman Kavala,1,Osman Nuri Gülaçarr,1,Osman Öcalan,2,Osmanen Germania,1,Osmangazi,1,Osmangazi Üniversitesi,2,Osmaniye,1,Osmanlı,7,Osmanlı Arşivleri,1,Osmanlı Tokadı,1,Otel,2,Otomobil,4,Otonomi,2,Otopsi,1,Oturum İzni,1,Ouagadougou,1,Ovacık,5,OY,4,Oy oranı,1,Oy Pusulası,4,Oy Sayımı,2,Oya Baydar,1,Oya Ersoy,1,Oymyakon,1,Oyun,1,Ozan Cinbaş,1,Öcalan,1,Ödemiş,1,Ödev,1,ÖDP,4,Ödül,5,Öğrenci,5,Öğrenci Affı,1,Öğretmen,5,Öğretmen Maaşları,2,ÖHD,1,öldü,2,Ölüm,1,Ömer Çelik,1,Ömer Eluş,1,Ömer Faruk Gergerlioğlu,8,Ömer Ose,1,Önerge,1,Önsöz,1,Örgüt,1,Örgüt Propagandası,1,ÖSI,1,ÖSO,301,Öso Nedir? Öso Hangi Gruplardan Oluşuyor?,1,ÖSP,2,Övgü,1,Özalp,1,Özel Güvenlik Bölgesi,13,Özelleştirme,1,Özellikler,1,Özer Sencar,3,Özerk Yönetim,1,Özerklik,9,Özgür Gündem,2,Özgür Mumcu,1,Özgür Özel,7,Özgür Suriye Ordusu,6,Özgürlük,3,Özgürlükçü Demokrasi,1,Öztürk Türkdoğan,1,Öztürk Yılmaz,16,özür,1,PAK,21,Pakistan,12,Pakistan Ordusu,1,PAKURD,4,Palmira,1,Panos Kammenos,1,Panzer,1,Paolo Gentiloni,1,Papa,2,Para,3,Para transferi,2,Paraguay,2,Paris,5,Paris Katliamı,2,Parlamento,2,Parlamento Seçimi,2,Parti Meclisi,2,Partiya Yekiti,1,Partizan,1,Pasaport,1,Pasdar,4,Pasdaran,3,Patates,2,Patlama,80,patlaması,1,Patlayıcı,1,Patrick Cockburn,1,Patriot,2,Paul E. Funk,1,Paul Funk,1,Pavel Grudinin,1,Pavel Talabani,3,Pazarcık,1,PDK,70,PDK- PDK-İ,1,PDK-Bakur,4,PDK-İ,4,PDK-S,2,PDK-T,6,PDKİ,3,PDKS,2,Pedro Sanchez,1,Peimerge,1,Pelin Gündeş,1,PEN,1,penisilvanya,2,Pensilvanya,1,Pentagon,69,Perihan Mağden,1,Perihan Pulat,1,Peru,2,Pervari,1,Pervin Buldan,84,PES,1,Peşhabur,2,Peşmerge,264,Peşmerge Bakanlığı,19,Peter Galbraith,1,Petro Sanchez,1,Petrol,71,Petrol fiyatları,1,Petrol Kuyusu,2,Petrol Sevkiyatı,1,Petrol Şirketi,1,Peygamber,1,PFDK,1,Pınar Aydınlar,3,Pırde,1,Piar,1,PİAR,3,Pilot,5,Pir Sultan Abdal,1,Pir Sultan Abdal Kültür Derneği,1,Pir Şalyar Düğünü,1,Piranşar,1,Pirde,3,Pirmam,1,Pirtukakurdi,1,Piyanist,1,piyasalar,1,PJAK,2,PKAN,1,PKK,315,PKK haberleri,1,PKK Marşı,1,PKK Mezarlığı,1,Plastik,1,Polis,68,Polis Baskını,3,Polis Koleji Sınavı,1,politbüro,1,Politika,148,Polonya,5,Pompeo,1,Portekiz,3,Posta,2,Posta Pulu,1,Poster,2,PÖH,2,prag,1,Prens Muhammed,3,Prens Muhammed bin Selman,1,Prens Selman,1,Prof. Dr. Şebnem Kaleli Özcan,1,Prompter,2,Propaganda,2,Prospect Park,1,Protesto,61,Protokol Listesi,1,Provokasyon,2,PSDK,1,Psikolog,1,Psikoloji,2,Psikolojik Harp,1,PSK,18,PTT,1,PUK,1,Pusu,1,Pusula,2,Putin,12,PÜİS,1,Pülümür Vadisi,1,PWD,1,PYD,147,PYDi YPG,2,PYK,1,Qais al-Khazali,1,Qamışlo,3,Qamişlo,20,Qamişlo katlimı,1,Qasım Ereci,1,Qasım Şeşo,4,Qasim Derbo,1,Qazi Muhammed,4,Qestel Tepesi,3,QSD,4,Raco,11,Radikal İslam,1,Radikal Örgütler,3,Radyasyon,1,Radyo,2,Radyo sinyalleri,1,Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,1,Rafıziler,1,Rafineri,1,Rafting,1,Rakka,107,Rakka Operasyonu,1,Rakka Sivil Meclisi,1,Ralph Abraham,1,Ram Nath Kovind,1,Ramazan,5,Ramazan Ayı,3,Ramazan Bayramı,3,Ramazan Kadirov,1,Ramin Hüseyin Penahi,2,Ramin Panahi,1,Ramush Haradinaj,2,Ramuş Haradinay,1,Raperin,4,Rapor,8,Rasim Ozan Kütahyalı,1,Rating,1,Ravina Shamdasani,1,Rawest Araştırma Şirketi,1,Read Aloud,1,Rebiwar Talabani,10,Rêbiwar Talabani,1,Recep Akdağ,3,Recep Tayyip Erdoğan,791,Redur Xelil,1,Refah Partisi,2,Referandum,540,Referanduma destek,2,Refik Karakoç,6,Reform,1,Rehine,2,Rehine Krizi,1,Rehine takası,5,Rehineler,2,Rejim Ordusu,1,reklam,1,Rekor,7,Rektör,1,REMRES,3,Remzi Budancir,1,Reqa,1,Resim Sergisi,1,Resmi Açıklama,3,Resmi Dil,1,Resmi Gazete,7,Resmi Sonuçlar,1,Ressam,1,Reş u Şin,1,Reşid M. Ali Koleki,1,ret,3,Reuters,24,Revanduz,1,Rewanduz,1,Rewşan Çeliker,2,Rex Tillerson,64,Reyhanlı,7,Reykjavik,1,Reyting,4,Reza Zarrab,2,Rezerv,1,Rezil,1,Rız Sarraf,1,Rıza Altun,1,Rıza Sarraf,28,Rıza Türkmen,1,Rıza Türmen,1,Ri Yong-ho,1,Riyad,5,Rize,3,Rizgin Birlik,1,RJAK,2,Rjepetski,2,Robbot Sophia,1,Robert B. Neller,1,Robert De Niro,1,Robert Fisk,2,Robert Manning,1,Roberto Carlos,1,Robin Cook,1,Roboski,19,Roboski Katliamı,10,Robot,2,Robotlar,5,Rodi Osman,1,Rodrigo Londono,1,Rohingya,1,Roj Nuri Şawes,2,Roj Peşmergeleri,2,Roj TV,1,Rojava,1064,Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,2,Rojava Yönetimi,1,Rojava; Suriye,1,ROJAVAHACKERS,1,Rojhat Amedi,1,Roketatarlı kavga,1,Roketatarlı saldırı,6,Roman,2,Romanya,3,Romeo Hekari,2,Rosanne Barr,1,Rose Gottemoeller,2,Rosneft,11,Rozerin Aktaş,1,Rögar,1,Röportaj,22,RTÜK,7,Rudaw,10,Rudaw Medya Grubu,1,Rudaw TV,1,Rufai Tarikatı,1,Ruhani,2,Ruhat Mengi,1,Rumen Rudev,1,Rumlar,3,Rus Askerler,2,Rus Basını,2,Rus Diplomatlar Birliği,1,Rus Gazeteciler,1,Rus Kalaşnikov şirketi,1,Rus Ordusu,4,Rus Tankı,2,Rus Uçağı,3,Rus uzman,1,Rusça,1,Rusya,815,Rusya Dış İstihbarat Servisi,1,Rusya Dışişleri Bakanlığı,2,Rusya Federasyonu,1,Rusya Haberleri,1,Rusya Savunma Bakanlığı,3,Rusya Today,2,Ruya,2,Rüşvet,5,Rüzgar Enerjisi,1,Rüzgar Tüneli,1,Ryan Dillion,2,Ryan Dillon,7,Ryan Fletcher,1,Ryan_Dillon,1,S 300 füze,2,S-400,7,S-400 füze savunma sistemleri,12,S&D,1,S400,2,SAAB,1,Saad Hariri,14,Saadet,2,Saadet Partisi,215,Saber al-Ashqar,1,Sacid Javid,1,Sacur,4,Sadabat,1,Sadakat,1,Saddam,1,Saddam Hüseyin,10,Sadegh Zibakalam,1,Sadettin Tantan,1,Sadık Laricani,1,Sadır Hareketi,1,Sadi Ahmet Pire,6,Sadi Güven,5,Sadiye Süer Baran,2,Sadr,1,Sagrada Familia,1,Sağlık,17,Sağlık Bakanlığı,4,Sağlık Durumu,1,Sağlık Merkezi,1,Sahibi,1,sahte,1,Said Nursi,3,Said-i Kurdi,1,Sairun İttifakı,8,Sait Şahin,1,Sakai,1,Sakarya,3,Sakine Cansız,2,Salah Muhammed,1,Saldırı,112,Saldırı hazırlığı,1,Salgın,1,Salih Mirzabeyoğlu,2,Salih Müslim,54,Salih Müslüm,1,Salim Ensarioğlu,1,Salisbury,1,Salname,1,Samanyolu,1,SAMER,3,Sami Abdurrahman,1,Sami Tan,1,Samsun,2,SANA,4,Sanat,15,Sanatçı,2,Sanatçılar,3,Sanayi Devrimi,1,Sandık,5,Sandık Güvenliği,12,Sandıklar,1,Sansür,1,Sarah Sanders,4,Sarıklı Cübbeli Polis,1,Sarin Gazı,1,Sarkozy,2,Saro Qadir,2,Saruhan Oluç,2,Sason,2,Satılık,1,Satış Fiyatı,1,Savana,1,Savaş,37,Savaş Gemisi,7,Savaş gerginliği,1,Savaş Jetleri,1,Savaş Suçu,2,Savaş Uçağı,9,Savaş uçakları,22,Savcı,4,Savunma Bakanı,13,Savunma Bakanlığı,7,Savunma Sanayisi,1,Saygı Duruşu,1,Saygı Öztürk,1,Scott Kelly,1,SDF,1,SDG,3,Sean Ryan,1,Seatle,1,Sebahat Tuncel,3,Sebastian Kurz,2,Sebgetullah Seydaoğlu,1,Sebri Agiri,1,Secim,1,Seçim,254,Seçim Ankete,1,Seçim Anketi,11,Seçim Anketleri,1,Seçim Aracı,1,Seçim Barajı,3,Seçim Beyannamesi,2,Seçim Bürosu,1,Seçim Güvenliği,14,Seçim hileleri,1,Seçim ittifakı,8,Seçim İttifakı,26,Seçim Konuşması,3,Seçim Kurulu,1,Seçim Merkezleri,1,Seçim mesajı,1,Seçim mitingi,3,Seçim Sonuçları,4,Seçim şarkısı,2,Seçim tarihi,1,Seçim Vaadi,5,Seçim Yasası,1,Seçimler,104,Seçmen,9,Seçmen Analizi,1,Seçmen Kağıdı,1,Seçmen Kütüğü,2,seçmen taşıma,1,Sedat Peker,5,Sefer Emri,1,Seferberlik,3,Sefilik,1,Sefin Dizeyi,9,Sefulislam Kaddafi,1,Segbetullah Seydaoğlu,1,Seher,1,Seher Akçınar Bayar,1,Seid Veroj,3,Sel,4,Sel Felaketi,1,Selahaddin Eyyubi,2,Selahattin Demirtaş,536,Selçuk Mızraklı,2,Selçuk Özdağ,1,Selda Bağcan,1,Selefilik,2,Selfi,1,Selim Cuburi,8,Selim Sadak,1,Selim Yağcı,1,Selimo Lawo,1,Selin Sayek Böke,1,Selma Irmak,5,Selman bin Abdulaziz,3,Semalka Sınır Kapısı,4,Seminer,1,Sena Shafik,5,Sena Şefiq,1,Senadid,1,Senato,1,Serbest . Ferhan Sindi,1,Serbest Lezgin,1,Serbesti Gazetesi,1,Serdar Küni,1,Serdar Ortaç,2,Serdar Turgut,6,Serekani,1,Serekanî,1,Sergey Baburin,1,Sergey Lavrov,47,Sergey Narışkin,1,Sergey Ryabkov,1,Sergey Skripal,3,Sergey Skripral,1,Sergey Şoygu,1,Sergi,1,Serhat Eyalet Lordu,1,Serhat Polat,1,Serhat Varto,1,Serj Sarkisyan,4,Serpil Kemalbay,19,Sertaç Bucak,2,Servet Gören,1,Sessizliğin Sesi,1,Sevan Nişanyan,1,Sevgi,1,Sevim Tanürek,1,Sevkiyat,6,Seyahat,1,Seyahat Kartı,1,Seydayê Keleş,1,Seydi Eyyüpoğlu,1,Seydi Fırat,1,Seyid Rıza,2,Seyir Füzeleri,1,Seylan Çayı,1,Sezai Temelli,67,Sezen Aksu,1,Sezgin Tanrıkulu,9,SGK,2,SGP,1,Sğleymaniye,1,Shahawan Abdullah,1,Shahram Nazari,1,Shinzo Abe,1,Show TV,1,SHP,1,Sıcaklık,1,Sıdkı Zilan,3,Sığınmacılar,2,sıkıyönetim,1,Sınav,1,Sınır,13,Sınır Dışı,3,Sınır İhlali,1,Sınır Kapısı,1,Sınırlar,2,Sırbistan,1,Sırrı Sakık,12,Sırrı Süreyya Önder,25,Sırtlan,1,Sibirya,1,Sidekan,3,Sigara,1,Sigmar Gabriel,7,Siirt,18,Siirt Belediyesi,1,Sikast,1,Silah,12,Silah ambargosu,2,Silah İhracatı,2,Silah Kaçakçılığı,1,Silah satış yasağı,3,Silah satışı,15,Silah Sesleri,1,Silah sevkiyatı,4,Silah yardımı,4,Silahlanma,2,Silahlı ayin,1,Silahlı Eğitim Kampı,1,Silahlı saldır,1,Silahlı saldırı,28,Silifke,1,Silopi,16,Silvan,9,Simone de Beauvoir,1,Sinan Çiftyürek,1,Sincan,1,Sincar,20,Sine,2,Sinema,9,Singapur,3,Sinir gazı,4,Sinop,2,Sipan Hemo,5,Sirkeci,1,Sirwan Barzani,2,Sise Bingöl,1,Sisi,1,Sitem,1,Sivas,3,Sivas Katliamı,1,Siverek,3,Sivil İtaatsizlik,1,Sivil ölümler,10,Sivil Toplum Örgütleri,1,Siviller,19,Siwar el Reqa,1,Siyamend Rahman,1,Siyasal İslam,1,Siyaset,148,Siyasi Suikastler,1,Siyasi Yasaklı,1,Skandal,8,Sky New,1,slogan,2,Slovakya,1,SMF,1,Sms,3,SNCF,1,Soçi,19,Soçi Sonuç Bildirgesi,1,Soçi Zirvesi,2,SODEV,1,Soğan,2,Soğuk Savaş,8,SOHR,34,Sokağa Çıkma Yasağı,31,Sokak Röportajı,1,Sol Parti,1,Solculuk,2,Solingen,1,Somali,1,SOMO,2,Son Dakika,20,Son Dakika Haberleri,2,Son dakila,1,Son Görülme Ayarları,1,SONAR,12,SONAR; Seçim,2,Sonuç,1,Sonuçlar,6,Soran,4,Soruşturma,4,Sosyal Ağlar,2,Sosyal Medya,52,Sosyalist,1,Sosyalist Enternasyonal,1,Sovyetler,6,Soy Kütüğü,1,Soykırım,13,Sözcü,1,Sözcü Gazetesi,7,Sözlük,1,SP,2,Spor,27,Spor haberleri,1,Sputnik,9,Sputniknews,1,Spyker Katliamı,1,Sri Lanka,3,Stalin,1,Standard&Poor's,2,Stanislav Tasarov,1,Stefan Dujarric,1,Stephane Dujarric,4,Stephen Hawking,2,Sterlin,3,STK,3,Storm Shadow,1,Stran,1,Stratfor,1,Street View,1,Stryker,1,Su,6,Su Artıma,1,Su Samuru,1,SU-30,1,Suç,1,Suç Duyurusu,4,Sudan,3,Suikast,20,Sulu Tarımın Merkezi,1,Sunay Akın,1,Superattan Ligi,1,Sur,6,Sur Sorunu,1,Surite,1,Suriye,1901,Suriye Gelecek Partisi,5,Suriye İnsan Hakları Gözlemevi,4,Suriye Mlisleri,1,Suriye Muhalifleri,6,Suriye Müzakere Komisyonu,1,Suriye ordusu,80,Suriye Rejimi,108,Suriye Rojava,1,Suriye'nin Geleceği Partisi,1,Suriyei YPG,1,Suriyeli Kürtler,44,Suriyeli Mülteciler,2,Suriyeliler,3,Surp Takavor Ermeni Kilisesi',1,Suruc,1,Suruç,65,Suruç Katliamı,1,Suruç Olayları,3,Suruç Raporu,1,Sushma Swaraj,1,Susuz Yaz,1,Suudi Arabistan,175,Süleyman Soylu,47,Süleymancılar,2,Süleymani,1,Süleymaniye,75,Süleymaniye Havaalanı,1,Süleymaniye Valiliği,1,Sünni,7,Sünni Araplar,14,Sünniler,8,Süper Dünya,1,Süryani,3,Süryani Ortodosk Kilisesi,1,Süryanice,1,Süt,1,Sydney,1,Sykes-Picot Anlaşması,1,Sylvie Bermann,1,Şabek Kürtleri,1,Şafak Özanlı,1,Şah Rıza Pehlevi,1,Şahoz Hasan,4,Şahsiyetler,1,Şair,2,Şakran Cezaevi,1,Şam,31,Şamil Tayyar,1,Şamşat,1,Şanlıurfa,21,Şark el Awsad,4,Şarkı,8,Şasuwar Abdulwahid,1,Şebek Kürtleri,2,Şebekler,2,Şebnem Korur Fincancı,1,Şedit,1,Şehba,4,Şehit,1,Şehitler Günü,1,Şehla,1,Şehram Nazeri,1,Şeladıze,1,Şemdinli,18,Şemseddin Sami,1,Şengal,88,Şengal Kaymakamı,1,Şengül,1,Şenyaşar Ailesi,6,ŞEPEL,1,Şeref Malkoç,1,Şervan Derviş,7,Şeyh,1,Şeyh Abdusselam Barzani,1,Şeyh Ahmet Barzani,1,Şeyh Mahmud Berzenci,1,Şeyh Said,4,Şeyh Said Hareketi,1,Şeyh Said isyanı,1,Şeyh Sait Meydanı,1,Şırnak,53,Şırnak Valiliği,3,Şi Cinping,2,Şiddet,1,Şifre,1,Şifre Değiştirmek,1,Şii,13,Şii Araplar,3,Şii Hilali,4,Şii lider,3,Şii Milisler,2,Şii Türkmenler,1,Şiiler,11,Şiir,5,Şimdilik Hayır Kampanyası,2,Şino,2,Şinzo Abe,1,Şirin Payzın,2,Şirk,1,Şirket,4,Şirnex,1,Şişli,1,Şivan,1,Şivan Dawudi,1,Şivan Perwer,2,Şiye İlçesi,1,şok,1,Şoreşa Gulanê,1,Şovenizm,1,Şukufe Yadullahi,1,T-4 Üssü,1,T4 Hava Üssü,3,Tabka,5,Tabka Barajı,1,Tablo,1,Tacikistan,1,Taha Akyol,1,Tahir Demirtaş,1,Tahir Elçi,13,Tahliye,24,Tahmin,1,Tahran,8,Tahrip,1,Tahrir el Şam,1,Taksi,4,Taksim,5,Taksim Beyoğlu,1,Talaban,1,Talabani,1,Talabani Ailesi,1,Talan,3,Taliban,12,TAMAM,14,Tanıklar anlatıyor,1,Tanju Çolak,1,Tank,11,Tansu Çiller,8,tapınak,1,Tarım,1,Tarım Müdürü,1,Tarımsal Sulama,1,Tarih,42,Tarihte Bugün,16,Tarikat,3,Tarim,1,Tarsus,1,Tarsus Cezaevi,1,Tartışma,2,Tartışmalı Bölgeler,33,Tartus,6,Tartus Limanı,2,TAS,1,Taş olacağız başınıza yağacağız,1,Taş Yağan Gezegen,1,Taşkın Aktaş,1,Tatbikat,5,Tatil,2,Tavsiye,1,Taybet Ana,2,Taybet İnan,5,Tayvan,4,Tayyip Temel,1,Taziye,7,Tazminat Davası,4,TBMM,83,TCK,2,TCMB,1,Tebrik,1,Tecavüz,6,TED,1,Tedmur,1,Tehdit,26,Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet,1,Tek tip elbise,2,Tekin Bingöl,1,Tekne,1,Teknoloji,57,Teksas eyaleti,1,Tekzip,1,Tel Abyad,4,Tel Aviv,4,Tel El Ays,1,Tel Rıfat,14,Telafer,17,Telal Silo,5,Telefon,7,Telekonferans,1,Televizyon,7,TEM,3,Temel Karamollaoğlu,100,Temiz Eller Komisyonu,1,Temizlik,1,Temsilciler Meclisi,1,Temsilcilik,1,TEOG,1,Tepki,9,Teq Teq,1,terör,4,Terör Listesi,11,terör saldırısı,1,Terörizm,3,Terörle Mücadele,2,Teskere,1,Tespit,1,TEV-DEM,19,Texas,1,Teyakkuz,1,Teyra,1,The Daily Telegraph,1,The Economist,4,The Guardian,4,The Jarusalem Post,1,The National,1,The Observer,1,The Telegraph,1,The Times,11,The Voice,1,The Washington Post,1,Theresa May,12,THKP-C,1,THY,2,Tıl Rıfat,1,Tıp,2,Tıp Fakültesi,1,Ticaret,13,Ticaret savaşı,3,Tifo,1,TİHV,4,Til Koçer,1,Til Rıfat,1,Tillerson,2,Times,4,TİP,2,TJA,3,TKDP,1,TKP,3,TKS,1,TL,15,TMMOB,1,TMSF,2,TOBB,1,Tokat,1,Tolga Ağar,1,Tom Gruber,1,Tom Hegen,1,TOMA,1,Tomahawk,2,Top atışları,2,Toplantı,3,Toplu mezar,8,Toplu Yaptırım,1,Toprak Günü,2,Tornado,1,Toronto,1,Toyota,1,TPAO,1,Trablus,3,Trabzon,9,Trafik Kazası,3,Trafik Müdürlüğü,1,Trakya,1,Traş,1,Tren,2,Trent Franks,1,Trol,2,TRT,44,TRT Seçim Karnesi,1,Trum,1,Trump,20,TSK,409,TSK HPG,1,Tsunami,3,TTB,2,Tuba Çiçek,5,Tufan Kitabesi,1,Tugay Bek,1,Tuğba Hezer Öztürk,2,Tuğçe Kazaz,1,Tuğçe Tatari,1,Tuğrul Türkeş,2,TUİK,1,Tuna Bekleviç,1,Tuncay Özkan,1,Tunceli,4,Tunus,4,Turgut Öker,3,Turgut Özal,2,Turgutlu,1,Turizm,2,Turkcell,1,Tutuklama,15,Tutuklanma,17,Tutuklanmalar,15,Tutuklu,1,Tutuklu Gazeteci,2,Tutuklu Öğrenciler,1,Tuz Fırtınası,1,Tuzhurmatu,18,TÜFE,2,tüik,1,TÜİK,9,Türbe,1,Türk,2,Türk Askeri,2,Türk bankalrı,2,Türk Bayrağı,1,Türk Büyükelçiliği,1,Türk Çetesi,1,Türk Dil Kurumu,1,Türk Faşizmi,1,Türk Gemisi,1,Türk Hava Yolları,4,Türk İslam,1,Türk ittifakı,1,Türk jeti,1,Türk Kızılayı,1,Türk Lirası,16,Türk Medyası,3,Türk milleti,1,Türk Milliyetçiliği,2,Türk Ordusu,52,Türk Petrolleri,1,Türk restoranına saldırı,1,Türk Silahlı Kuvvetleri,5,Türk Solu,2,Türk Tabipleri Birliği,7,Türk Telekom,1,Türk Üssü,1,Türk vatandaşlığı,1,Türk Yahudi Cemaati,1,Türkan Elçi,1,Türkçe,8,Türkeş,1,Türki Ordusu,1,Türkiye,2471,Türkiye Bilişim Derneği,1,Türkiye Dışişleri Bakanlığı,2,Türkiye Ekonomi Bakanlığı,1,Türkiye Ekonomisi,1,Türkiye Ermeni Patrikliği,2,Türkiye FETÖ,1,Türkiye haberleri,20,Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi,1,Türkiye İnsan Hakları Vakfı,1,Türkiye Komünist Partisi,1,Türkiye'Ye F35 satışı,1,Türkiyte,1,Türkler,13,Türkmen,3,Türkmen Aşiretleri,1,Türkmen Cephesi,1,Türkmen Halk Partisi,1,Türkmen Milliyetçi Cephesi,1,Türkmen Partisi,1,Türkmen Reform Partisi,1,Türkmence,2,Türkmenistan,1,Türkmenler,28,TÜRKSAT,1,TÜSİAD,3,TÜSİAD; Başbakan Yardımcısı,1,Tütün,1,Tv,4,tv programı,1,Twitter,66,Uber,5,Uber Taksi,1,Uçak,29,Uçak Bileti,2,Uçak Düştü,1,Uçak Gemisi,1,Uçak kazaları,4,Uçaklar,2,Uçan Taksiler,2,Uçurtma,1,Uçuşlar,1,UFO,1,Uganda,1,Ukrayna,13,Ulaş,1,Ulaşım,3,Ulaştırma Bakanı,1,Ulu Camii,1,Uludere,10,Uludere Olayı,2,Ulusal Birlik,3,Ulusal Demiryolu İdaresi,1,Ulusal Güvenlik,2,Ulusal Kongre,2,Ulusal Kurtuluş Ordusu,1,Ulusal TV,1,Uluslararası Af Örgütü,2,Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı,1,Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu,1,Uluslararası Film Festivali,1,Uluslararası İşçi Günü,1,Uluslararası Katalonya Ödülü,1,Uluslararası Koalisyon,1,Uluslararası Koalisyon Güçleri,20,Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu,2,Uluslararası Yazarlar Derneği,1,Uluslarası Toplum,1,Ummid Gazetesi,1,Umre,1,UNCHR,1,UNESCO,5,UNHCR,1,UNICEF,2,UNİCEF,2,UNMIL,1,Urartular,1,Urfa,67,Urmiye,7,Usame bin Ladin,1,Usame Nuceyfi,1,Usulsüzlük,2,Uyarı,1,Uydu görüntüleri,1,Uygulama,1,Uygulama geliştirme,1,Uyuşturucu,3,Uzay,13,Uzaylılar,2,Uzman Çavuş,1,Üçlü Zirve,1,Ülkü Ocakları,1,Ülkücüler,3,Ümit Fırat,2,Ümit Özdağ,1,Ümit Sabah,1,Ümit Yalçın,1,Ümit Yazıcıoğlu,2,Ümmet,1,Ümraniye,1,Üniversite,13,Ünlü,1,Ürdün,23,Üretim,1,Üsküdar,1,Vaaz,1,Vahabi,1,Vahabilik,1,Vakıf,4,Vakıfbank,1,Vala Ferid,1,Vali,1,Valilik,20,Van,44,Van Erciş,1,Van'da deprem,1,Vanessa Trump,2,Varanus Griseus,1,Varna,1,Varna Zirvesi,2,Vatan,1,Vatan Partisi,27,Vatandaşlık,3,Vataniyye Koalisyonu,1,Vatikan,1,Vecdet Öz,1,VEDAŞ,1,Vefat,4,Veli Ağbaba,2,Veli Encu,1,Veli Saçılık,5,Velid Muallim,2,Veliefendi Hipodromu,1,Venezuela,7,Venezuela'da Darbe Girişimi,1,Venezuelada Ayaklanma,1,Venezüella,3,Veri Sızıntısı,1,Veto,5,Veysel Kösele,1,Vicdan ve Adalet Nöbeti,4,Video,20,Vietnam,1,Vilayet Meclisi,2,Virginia eyaleti,2,Virüs,1,Vitaly Naumkin,1,Viyan Değil,2,Vize,1,Vize gerginliği,11,Vladimir Jirinovski,1,Vladimir Jirinovskiy,1,Vladimir Putin,113,Volkan Bayar,1,Waar TV,2,Wan,1,Warrior Maven,1,Washington,16,Washington Enstitüsü,1,Washington Post,9,WhatsApp,16,Wikipedia,1,Word,1,WSJ,7,Xaneqin,2,Xanesor,2,Xelil Bozi,1,Xelil İsa,1,Xurmatu,5,Yabancı,2,Yabancı Savaşçı,1,Yabancı Savaşçılar,1,Yağma,1,Yağmalama,6,Yağmur,3,Yağmur Duası,1,Yahudi,1,Yahudiler,4,Yahya Yüksek,1,Yakıt,1,Yakutistan,1,Yalan,2,Yalanlama,1,Yalçın Küçük,3,Yalnız Kurt,1,Yalova,6,Yangın,4,Yapay Zeka,7,Yaptırım,17,Yaptırım Kararı,33,Yaralılar,1,Yaratılış,1,Yardım,6,Yaresan,1,Yargı,4,Yargıtay,4,Yarışma,1,Yas İlanı,1,Yasa,1,Yasak,10,Yasaklama,2,Yasal Bölge,1,Yasin Aktay,2,Yasin Börü,1,Yaşam,4,Yaşar Kemal,1,Yaşar Okuyan,2,Yaşar Yakış,1,Yaşlanma,1,Yaşlılık,4,Yatırım,4,Yavuz Bingöl,4,Yayladağı,1,Yazar,12,Yazarlar,42,Yazı,1,YBJ,1,YBŞ,16,Yekgırto,3,Yekgirto,6,Yemek,1,Yemen,42,Yemin Krizi,1,Yemişli Köyü,1,Yen,1,yeni,3,Yeni anayasa,6,Yeni Asya,2,Yeni müfredat,1,Yeni Nesil,2,Yeni Parti,13,Yeni Şafak,2,Yeni Şafak Gazetesi,5,Yeni Uyanış,1,Yeni Yaşam,2,Yeni Yıl Mesajı,1,Yeni Zelanda,2,Yenikapı,3,Yeniköy Asri Mezarlığı,1,Yerel Güvenlik Güçleri,1,Yerel Meclis,2,Yerel Medya,1,Yerel seçim,6,Yerli Uçak,1,Yermuk Mülteci Kampı,1,Yeşilçam,1,Yeşiller,1,Yeşiller Partisi,2,Yeşiller ve Sol Gelecek,1,Yıkım,3,Yılan,2,Yılbaşı Mesajı,1,Yıldıray Oğur,1,Yıldız Tilbe,3,Yılmaz Büyükerşen,1,Yılmaz Güney,2,Yılmaz Özdil,3,Yiğit Bulut,2,YNK,178,YNK Türkiye Temsilcisi,1,Yoksulluk Sınırı,1,Yol çalışması,1,Yolcu Otobüsü,1,Yolsuzluk,7,Yorum,5,Youtube,7,YÖK,2,Yörük,1,YPD,1,YPG,616,YPG haberleri,2,YPJ,68,YSK,113,Yumruk,1,Yunan,2,Yunan ordusu,2,Yunanistan,59,yurt dışı,4,Yurt Gazetesi,1,yurt içi,1,Yurt Partisi,1,Yurtdışı,3,Yurtdışı Oyları,1,Yusuf Aslan,1,Yusuf Halaçoğlu,1,Yusuf Kaplan,1,Yusuf Muhammed,1,Yüksek Seçim Kurulu,9,Yüksekova,10,Yüksel Caddesi,1,Yüksel Genç,1,Yüreğir,2,Yürüyüş,9,Yüzbaşı Esat Oktay,1,Yüzüklerin Efendisi,1,Zafer,1,Zagros Kartalları,1,Zaho,4,Zalmay Halilzad,1,Zam,5,Zanyar Muradi,1,Zanyari,1,Zap,1,Zarubezhneft,1,Zaxo,1,Zaza,1,Zazaca,3,Zazalar,1,Zazalar Platformu,1,ZDF,1,Zehir,1,Zehirlenmeler,4,Zeka,1,Zekai Aksakllı,2,Zekeriya Yapıcıoğlu,21,Zergete Tepesi,1,Zernews,3,zerzevan kalesi,2,Zeynep Boztaş,1,Zeytin Dalı Harekatı,3,Zeytin Dalı Sokağı,1,Zırhlı Araç,3,Zincirlikuyu,1,Zindan,1,Ziraat,1,Ziraat Bankası,1,Ziya Pir,4,Ziyad,1,Ziyaret,5,Zonguldak,2,Zorla getirme,1,Zorunlu askerlik,1,Zozan Yaşar,1,Zuhal Olcay,1,Zulüm,3,Zummar,2,Zübeyde Ronahi,1,
ltr
item
Zernews: Tarihte Bugün: Kürt sultan Selahaddin Eyyubi vefat etti - İşte tarihi bilgi ve videolar
Tarihte Bugün: Kürt sultan Selahaddin Eyyubi vefat etti - İşte tarihi bilgi ve videolar
Bugün 4 Mart tarihin şahitlik ettiği en kıymetli ve adaletli komutanlarından Selahaddin Eyyubi'nin vefatı yıl dönümüdür. ZERnews'in "TARİHTE BUGÜN" bölümü editörü sizin için güzel bir derleme hazırladı. Gelin Selahaddin Eyyubi'yi ve tarihini tanıyalım.
https://3.bp.blogspot.com/-Kl3bxRcZk0Y/WpuGLhd-vFI/AAAAAAAAMR0/y8MfmSz_524B6thkzXMdmj0TWbg98q5oACLcBGAs/s640/tarihte_bugu%25CC%2588n_zernews.png
https://3.bp.blogspot.com/-Kl3bxRcZk0Y/WpuGLhd-vFI/AAAAAAAAMR0/y8MfmSz_524B6thkzXMdmj0TWbg98q5oACLcBGAs/s72-c/tarihte_bugu%25CC%2588n_zernews.png
Zernews
https://tr.zer.news/2018/03/kurt-sultan-selahattin-eyyubi.html
https://tr.zer.news/
https://tr.zer.news/
https://tr.zer.news/2018/03/kurt-sultan-selahattin-eyyubi.html
true
7402456455059012494
UTF-8
Tüm sayfalar yükleniyor Hiç bir haber / makale bulunamadı TÜMÜNÜ GÖR Tümünü Oku Cevapla Cevaplamaktan vazgeç Sil Yazan Anasaya SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör İlgi Haberler KONU ARŞİV ARA TÜM YAYINLAR Aradığınız bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Ctesi Pazar Ptesi Salı Çarş Perş Cuma Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan fazl Takipçiler Takip Premium içeriktir; kilitlidir ADIM 1: Paylaş. ADIM 2: kilidini açmak için paylaştığınız bağlantıyı tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın