DBP'den ikinci bir açıklama geldi

DBP Haberleri - Zernews: İki gün önce Amed'te, DBP tarafından, DBP'ye ait resmi sitesinde bir bildirge yayımlamıştı. Söz konusu bildirge yoğun tepkilere neden olmuştu. Açıklamada Kürdistan Bağımsızlık Referandumu küçümsenerek ulus devlet zamanı geçti deniliyordu. Açıklamada referandum "Kürtleri boğma girişimi" olarak tanımlanmıştı.

Video - DBP'ye benzer açıklamayı da PKK'nin Güney Kürdistan Kadın Kollar RJAK şöyle yapmıştı (Videonun görünmesini bekleyin):

Ardından ikinci bir açıklama yapılmasını gerek duyan Demokratik Bölgeler Partisi - DBP şu ifadelere yer verdi:

"9 Eylül 2017'de Amed'te gerçekleştirdiğimiz Parti Meclisimizin sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ancak yeni bir açıklama yapılması ihtiyacı duyuyoruz." denildi.

Söz konusu ikinci açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "Bilindiği gibi Ortadoğu coğrafyası 21. yüzyılda büyük savaşlara, büyük yıkımlara tanıklık etmiş, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan halklar egemen devletlerin katliamlarına, soykırım politikalarına tabi tutulmuş ve halen da bu politikalar devam etmektedir. Kendini halkların soykırımı ve yok edilmesi üzerinden konumlandıran ulus devlet anlayışları, dört parçaya yapay sınırlarla ayrılmış ve dünyanın birçok coğrafyasına dağılmış, Kürt halkının statü-özgürlük talebini yok saymış, Rojava başta olmak üzere halkların iradeleri ile geliştirdikleri öz yönetimlerini boğmak için çaba içine girmişlerdir.

Nitekim Rojava'da geliştirilmek istenen sistem, bölgede yaşayan tüm halkların iradesi ile açığa çıkan, demokratik ulusa dayanan konfederal bir sistemdir. Ortadoğu'nun en kadim halklarından olan Kürtlerin, dört parça Kürdistan'da 21. yüzyılda artık statüsüz, yaşamayacağını, statüsüz bir ulus devlet anlayışını kabul etmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Bizler Demokratik Bölgeler Partisi olarak salt bir parça Kürdistan'ı esas alarak bir çözüm arayışından ziyade dört parçayı ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan Kürtleri de kapsayan Ulusal Birlik çerçevesinde bir çözüm arayışının Kürtlere 21.yüzyılda kazandıracağı inancımızı yineliyoruz.

Bu temelde ulusal birlik çalışmalarına mesafeli durmak yerine, Ulusal birliğin sağlanması çalışmalarında aktif rol alınması ve hızla ulusal kongrenin toplanması için çaba sahibi olunması gerektiğini belirtiyor, tüm Kürdistani örgütlere çağrımızı tekrarlıyoruz." denildi.

İki gün önce (9 Eylül)'de yoğun tepkilere neden olan bildirgede şu açıklamalar yapılmıştı:

"25 Eylül’de Güney Kürdistan'da yapılması planlanan referandumu Kürtlerin özgürlük ve statü talebini küçük bir ulus devletçik ile boğma çabası olarak görüyoruz. Ortadoğu'da sorunların çözümü özellikle yüz yıllardan beri devam eden Kürt sorununu, miladı dolmuş ulus devletler kurarak değil, halkların ortak iradesine dayalı demokratik ulus paradigmasına dayalı çözüm yöntemleriyle ancak mümkün olabilir.

Halkların demokratik birlikteliklerine dayalı çözüm yöntemleri, 21. yüzyılda ulus devletlerden daha kazanımcı olacağı inancımızı yeniden vurguluyoruz. Kürtlerin yüzyıllardır statüsüz yaşamaları coğrafi olarak birbirlerinden yapay sınırlarla ayrıştırılmış durumlarından temel çıkışın ulusal kongrenin toplanması ve bu eksende yürütülen ulusal birlik çalışmalarının önemli olduğu belirlenmiş, ulusal birliğin Ortadoğu krizinde Kürtlere kazandıracağı tek yol haritası olduğu bir kez daha su yüzüne çıkmıştır." denildi.

Ulusal Kongre

KCK'nin ulusal kongre hazırlık aşamasında şartlarından biri de "Ulusal kongre ile hep beraber Kürdistan Devleti'ne karşı olduğumuzu dünyaya deklare edeceğiz" idi. Bu gibi sebeplerden dolayı Ulusal Kongre iptal edilmişti.

DBP'nin önerisi 1990'lardaki soykırım doğuran öneriyi akla getirdi

Yine Sovyetlerin dağılması üzerine, Rusya ve Ermenistan'ın desteği ile Azerileri dengelemek için Kürdistan Devleti'ni 1990'larda kurmak isteyen Kürtlere PKK engel olmuş, "Bekleyin büyük Kürdistan'ı beraber kuracağız" demişti. Karşı çıkanları da ortadan kaldırmıştı. Böylece devletsiz kalan o bölge Kürtleri soy kırımlarla yok edildi ve sürgün edildi. Bugün de aynı uzak öneri Güney Kürdistan'a sunuluyor.

Tıkla & oku / İlgili Konular: