Kürdistan Kardeşliktir - Ahmed Bilal Yavuz

İran, Türkiye, Suriye ve Irak’ı seven Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Gündeme bir an olsun ülkenizin değil, dünyanın dürbünüyle bakın. Dünyada 40 milyon Kürt Milleti var. Yakında bu milletin Kurdistan Devleti kurulacak. Bu devlet sadece Irak'ın kuzeyindeki halkının olmayacaktır. Bu devlet ile Kürt Milleti’nin gönül bağı olacaktır.

Makale: Ahmet Bilal Yavuz

Irak devletinde bilindiği üzere ırkî ve mezhebî bir asimile politikası yürütülüyor. Kurdistan Devleti bu kurnazlığın beynine yumruk gibi inecek ve dinci maskeli faşistlere karşı ateşten bir set olacaktır.

İstikrar ve emniyet tamamen sağlanınca turizm açısından da bir onur merkezi olacaktır. Kürd Milleti’nin parlak zekalı çocukları artık Kürdistan için tıp, nükleer, sanayi gibi hayati derecede önemli alanlarda at koşturacak, üretecek ve bu Kurdistan ülkesini geliştirecektir. Kurdistan çocukları artık kendi öz takımlarına tarih yazdırtacak!

Daha kurulmadan neler vadediyor bu mutluluk diyarı? 5 resmi dil! Herkese anadilinde eğitim! Seçim barajı sıfır! Azınlıklar kendi partileriyle mecliste! Diyanet kurumunda 8 ayrı dilin 8 ayrı temsilcisi! Yerel yönetimlere tam yetki! Devlet kurulunca herkesi temsil edecek yeni bayrak ve marş olasılığı! Her biri altın değerinde! Medine vesikasını hatırlatıyor!

Bayrak meselesi mühim zira Kürd Milleti’nin büyük çoğunluğu Sünni Müslüman… Bu yüzden 21 çizgili güneş sembolünün yerine referandum ve istişareyle belirlenecek İslami bir simgenin olması elzemdir. Gönlümüz İslamî yönetimden yanadır. Velev ki şimdilik böyle bir olay gerçekleşmese bile çevremizdeki dört ülkeden daha İslamî ve âdil bir zemîn oluşturmak hayatîdir. Eğitimde “Medreset’üz-Zehrâ” modeli de mühim bir meseledir.

Ayrıca müslüman olmayanlara karşı hoşgörü ve saygı zemini en doğru şekilde hazırlanmaya devam edilmelidir. Kürt ulemâsından da tam bir katkı bekliyoruz çünkü bu oluşumda hiç değilse hakikat pınarından damlayan fikirleri sunma bâbında mesuldürler. Kürd zülfikârının bettâr çehresi bilene bilene en keskin devrine ulaşmıştır!

'Bin kez zulüm görsen de bir kez zalim olma' sözünü hayatına düstur edinmiş biz Kürd Milleti, zalim olmayacak fakat asla zulme rıza göstermeyeceğiz. Çünkü "zulme rıza zulümdür" ve "ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam" düsturunu adeta yaşamıyla haykırmış Bediüzzaman Said Kurdî nesliyiz! Evlâd-ı Salâhaddîn olan biz Kürdler, tarih boyunca bize biçilen cümle prangayı yeri gelince dişlerimizle parçaladığımız gibi, ırkçılık zulmünün boynunu da paramparça edeceğiz! Yürekler, bilekler, irfânlar hazır ve nâzır!

Kurdistan çevresindeki 4 ülkeyle kardeş olacaktır! Hatta kardeşliği bilmeyene kardeşliği dahi öğretecektir! Ümmetin yetimleri, ümmetin hâmisi olma yolunda ilerleyecektir! Biz Kürd Milleti, mazlûmluğu iyi biliriz! Bu yüzden her daim mazlûm milletleri gözeteceğiz! Zor durumdayken bile; DAEŞ zulmünden kaçan milyon mazluma ensar olduğumuz gibi!

Kurdistan, uğruna yazılacak dört dile şiirler, marşlar bekliyor! Kurdistan, kendisine katkı sunacak değerli görüşlerin yolunu gözlüyor! Kurdistan Avrupa ve Amerika milletlerine bile Adâlet ve Zarâfeti öğretecek kadar iddialı! Yeniden medeniyetin beşiği olunacak!

Kurdistan, cihânın cümle barış ödüllerini hakedecek potansiyelde ülke! Gerekli zemin oluştuğunda romanları, şiirleri, filimleri, tekniği âlemi hayrette bırakacaktır!

Ey Kurdistan halkları! Kürd Milleti ile sırt sırta verin! Irkçılıktan ve mezhepçilikten uzakta, filozofların hayalini kurduğu, ütopyasını yazdığı Mutluluk Ülkesi’ni beraber kurun!

Öyle bir eğitin ki çocuklarınızı, ne anlamsızlığın kuyularına savrulsun ne de haricîliğin bedevîliğiyle insanlığa zulmetsin! Hakîkatin erenleri olarak, kâinâta meziyetler saçsınlar!

Geldikleri yeri unutmadan daima azınlıkların hukukunu gözetsinler ve mazlumların umudu, kimsesizlerin ilhamı olsunlar! Filistin halkının, Katalanlar'ın ümîdi olsunlar!

Kurdistan, istikbâlde İttihâd-ı İslâm'ın öncüsü olacak; hakîkî Müslümanlığı da, uhuvveti de bilmeyenlere dahî öğretecektir. Kürd Milleti İslam düşmanlarından çok çekti. Çizilen yapay sınırlarla Kürd Milleti’ni birbirinden koparanlar bile hep küffârın başları oldu!

Kürdistan hiçbir zaman, çevresindeki dört ülke kadar Amerika, Avrupa ve Rusya müttefiki olmadı! Şimdi de kendi göbeğimizi yine kendimiz keseceğiz! Ey Kürd Milleti; Kurdistan’ın uhuvvet ve hoşgörü demek olduğunu ülkelerinizde, çevrelerinize anlatın… (Ahmed Bilal Yavuz / ZERnews)

Tıkla & oku / İlgili Konular: